Club Icon

Team Mishi Mike

#LVLRVJ

Se le pide que sea activo y respetuso con la gente

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+3,834 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 169,948
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 106 - 24,302
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 28 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 24 = 85%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 3 = 10%
Chủ tịch League 9SF|Lauty

Members (28/30)

SF|Lauty

SF|Lauty

(P)
(1) 24,302
Số liệu cơ bản (#P28098L0)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,302
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Lodest

Lodest

(M)
(1) 18,179
Số liệu cơ bản (#ULCQYP0)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 18,179
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

efe

efe

(M)
15,906
Số liệu cơ bản (#2JG2GCUJ8)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 15,906
Power League Solo iconVai trò Member
La_Parca

La_Parca

(VP)
15,704
Số liệu cơ bản (#9P82GLCQ9)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 15,704
Power League Solo iconVai trò Vice President
mapache

mapache

(VP)
(1) 15,656
Số liệu cơ bản (#P82LR9CQC)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 15,656
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

TILIN TC

TILIN TC

(M)
15,232
Số liệu cơ bản (#LLGP9L00U)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 15,232
Power League Solo iconVai trò Member
maxtrass

maxtrass

(M)
14,437
Số liệu cơ bản (#220Q02CPJ)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 14,437
Power League Solo iconVai trò Member
MorryS2

MorryS2

(M)
14,301
Số liệu cơ bản (#PLRJJP9P8)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 14,301
Power League Solo iconVai trò Member
Andruck

Andruck

(M)
4,829
Số liệu cơ bản (#CL9VUYL)
Search iconPosition 9
League 5Cúp 4,829
Power League Solo iconVai trò Member
luz

luz

(M)
3,583
Số liệu cơ bản (#Y28GGQRCJ)
Search iconPosition 10
League 4Cúp 3,583
Power League Solo iconVai trò Member
maxi83

maxi83

(M)
3,308
Số liệu cơ bản (#LUC0JRVPL)
Search iconPosition 11
League 4Cúp 3,308
Power League Solo iconVai trò Member
Facunđø

Facunđø

(M)
3,248
Số liệu cơ bản (#898V9L2LJ)
Search iconPosition 12
League 4Cúp 3,248
Power League Solo iconVai trò Member
3,150
Số liệu cơ bản (#9C02GYUG0)
Search iconPosition 13
League 4Cúp 3,150
Power League Solo iconVai trò Member
ingritt

ingritt

(M)
2,797
Số liệu cơ bản (#9JRVCYRYL)
Search iconPosition 14
League 3Cúp 2,797
Power League Solo iconVai trò Member
2,479
Số liệu cơ bản (#9J8CUP2JJ)
Search iconPosition 15
League 3Cúp 2,479
Power League Solo iconVai trò Member
Pozopoz1n

Pozopoz1n

(M)
(1) 2,425
Số liệu cơ bản (#2JRLGGQ02)
Search iconPosition 16
League 3Cúp 2,425
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

1,741
Số liệu cơ bản (#L0CVV02LJ)
Search iconPosition 17
League 2Cúp 1,741
Power League Solo iconVai trò Member
##2

##2

(M)
(1) 1,510
Số liệu cơ bản (#Q8GJRRYGG)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,510
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Yezequiel

Yezequiel

(M)
1,108
Số liệu cơ bản (#9299CPJ09)
Search iconPosition 19
League 2Cúp 1,108
Power League Solo iconVai trò Member
Aleejo;

Aleejo;

(M)
1,036
Số liệu cơ bản (#2JLJJGUPY)
Search iconPosition 20
League 2Cúp 1,036
Power League Solo iconVai trò Member
Mr. Mike

Mr. Mike

(VP)
1,023
Số liệu cơ bản (#URLVVGL)
Search iconPosition 21
League 2Cúp 1,023
Power League Solo iconVai trò Vice President
Cris7

Cris7

(M)
(1) 979
Số liệu cơ bản (#L0P0CJLCQ)
Search iconPosition 22
League 1Cúp 979
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 975
Số liệu cơ bản (#Q9QP9RVUR)
Search iconPosition 23
League 1Cúp 975
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

aholaxd

aholaxd

(M)
(1) 961
Số liệu cơ bản (#L88980LPR)
Search iconPosition 24
League 1Cúp 961
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

max

max

(M)
468
Số liệu cơ bản (#8YJGU8UUC)
Search iconPosition 25
No LeagueCúp 468
Power League Solo iconVai trò Member
lauty xd

lauty xd

(M)
259
Số liệu cơ bản (#YYY0QJP2)
Search iconPosition 26
No LeagueCúp 259
Power League Solo iconVai trò Member
venga

venga

(M)
246
Số liệu cơ bản (#8P08UQUQ0)
Search iconPosition 27
No LeagueCúp 246
Power League Solo iconVai trò Member
Gabriel

Gabriel

(M)
106
Số liệu cơ bản (#9UPJU2L9J)
Search iconPosition 28
No LeagueCúp 106
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (1)

Ximekt

Ximekt

(M)
(1) 2,380
Số liệu cơ bản (#QUVPYGP0)
League 3Cúp 2,380
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify