Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

les PHENIX

#PL00PVVP

club amical/vise top fr/actif/bientot 400k tr

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+3 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 206,312
RankYêu cầuSố cúp cần có 2,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,134 - 15,881
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 26 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 5 = 19%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 20 = 76%
Chủ tịch League 8SHADOW

Club Log (1)

Required Trophies (1)

Members (26/30)

15,881
Số liệu cơ bản (#2UYGL9U0U)
Search iconPosition 1
League 8Cúp 15,881
Power League Solo iconVai trò Vice President
trimone

trimone

(VP)
15,444
Số liệu cơ bản (#2Y8Q2L2VQ)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 15,444
Power League Solo iconVai trò Vice President
Martoun19

Martoun19

(M)
15,256
Số liệu cơ bản (#8JRVU0L29)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 15,256
Power League Solo iconVai trò Member
SHADOW

SHADOW

(P)
14,239
Số liệu cơ bản (#GG8J9Q88)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 14,239
Power League Solo iconVai trò President
FLÉAU

FLÉAU

(VP)
12,950
Số liệu cơ bản (#880RPRQ29)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 12,950
Power League Solo iconVai trò Vice President
Taagaa45

Taagaa45

(VP)
11,404
Số liệu cơ bản (#RYQRVP9Q)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 11,404
Power League Solo iconVai trò Vice President
11,344
Số liệu cơ bản (#P8L9Y0RV)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 11,344
Power League Solo iconVai trò Vice President
9,749
Số liệu cơ bản (#209PJ8QQL)
Search iconPosition 8
League 7Cúp 9,749
Power League Solo iconVai trò Vice President
vikit

vikit

(M)
9,738
Số liệu cơ bản (#8VYLPJ82J)
Search iconPosition 9
League 7Cúp 9,738
Power League Solo iconVai trò Member
RUSTY

RUSTY

(VP)
9,369
Số liệu cơ bản (#PV2CLPYJ9)
Search iconPosition 10
League 7Cúp 9,369
Power League Solo iconVai trò Vice President
9,363
Số liệu cơ bản (#2RGU9Y0P2)
Search iconPosition 11
League 7Cúp 9,363
Power League Solo iconVai trò Vice President
noam 979

noam 979

(M)
9,242
Số liệu cơ bản (#2G09URU08)
Search iconPosition 12
League 7Cúp 9,242
Power League Solo iconVai trò Member
Le chaton

Le chaton

(VP)
8,847
Số liệu cơ bản (#2Q89G8YUL)
Search iconPosition 13
League 7Cúp 8,847
Power League Solo iconVai trò Vice President
8,472
Số liệu cơ bản (#P2VPGPVR9)
Search iconPosition 14
League 7Cúp 8,472
Power League Solo iconVai trò Member
7,444
Số liệu cơ bản (#82GQQCP0L)
Search iconPosition 15
League 6Cúp 7,444
Power League Solo iconVai trò Vice President
5,787
Số liệu cơ bản (#29CL9JJRR)
Search iconPosition 16
League 5Cúp 5,787
Power League Solo iconVai trò Member
5,653
Số liệu cơ bản (#PVUGY8QQ9)
Search iconPosition 17
League 5Cúp 5,653
Power League Solo iconVai trò Vice President
shaakawick

shaakawick

(VP)
4,065
Số liệu cơ bản (#2JUY9UPVC)
Search iconPosition 18
League 5Cúp 4,065
Power League Solo iconVai trò Vice President
XWI electr

XWI electr

(VP)
3,900
Số liệu cơ bản (#PUY8YJC2V)
Search iconPosition 19
League 4Cúp 3,900
Power League Solo iconVai trò Vice President
CROC BLANC

CROC BLANC

(VP)
3,402
Số liệu cơ bản (#9YQ9VVV22)
Search iconPosition 20
League 4Cúp 3,402
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,238
Số liệu cơ bản (#RJ90GGJP)
Search iconPosition 21
League 4Cúp 3,238
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,841
Số liệu cơ bản (#Y9L0CUL92)
Search iconPosition 22
League 3Cúp 2,841
Power League Solo iconVai trò Vice President
croc jaune

croc jaune

(VP)
2,826
Số liệu cơ bản (#2YG0PUJ0P)
Search iconPosition 23
League 3Cúp 2,826
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,463
Số liệu cơ bản (#QQRJGGG8)
Search iconPosition 24
League 3Cúp 2,463
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,261
Số liệu cơ bản (#U2CCCVCU)
Search iconPosition 25
League 3Cúp 2,261
Power League Solo iconVai trò Vice President
1,134
Số liệu cơ bản (#288L0JP2Q)
Search iconPosition 26
League 2Cúp 1,134
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (1)

(1) 17,774
Số liệu cơ bản (#2LU9Y2JV2)
League 9Cúp 17,774
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify