Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

동물사랑

#PV8UQVY0

많이 들어오세요♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+461 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 83,203
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 0 - 18,113
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 14 = 46%
Thành viên cấp cao 14 = 46%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9닉네임

Members (30/30)

닉네임

닉네임

(P)
18,113
Số liệu cơ bản (#2R2JLL8YR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 18,113
Power League Solo iconVai trò President
이시우

이시우

(S)
11,865
Số liệu cơ bản (#82YPYL2LG)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 11,865
Power League Solo iconVai trò Senior
8,879
Số liệu cơ bản (#L90QVG28P)
Search iconPosition 3
League 7Cúp 8,879
Power League Solo iconVai trò Member
8,667
Số liệu cơ bản (#8UVJ00082)
Search iconPosition 4
League 7Cúp 8,667
Power League Solo iconVai trò Member
6,642
Số liệu cơ bản (#YG0VC920V)
Search iconPosition 5
League 6Cúp 6,642
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#88Q2VYR2G)
Search iconPosition 6
League 5Cúp 4,913
Power League Solo iconVai trò Vice President
........

........

(S)
4,668
Số liệu cơ bản (#Y88VQUP0Y)
Search iconPosition 7
League 5Cúp 4,668
Power League Solo iconVai trò Senior
3,368
Số liệu cơ bản (#8CJJY8C99)
Search iconPosition 8
League 4Cúp 3,368
Power League Solo iconVai trò Member
사만다

사만다

(M)
2,409
Số liệu cơ bản (#8P8Q0V2YR)
Search iconPosition 9
League 3Cúp 2,409
Power League Solo iconVai trò Member
망고

망고

(S)
2,063
Số liệu cơ bản (#9898G80JJ)
Search iconPosition 10
League 3Cúp 2,063
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 2,009
Số liệu cơ bản (#LR0JCUUL9)
Search iconPosition 11
League 3Cúp 2,009
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

1,603
Số liệu cơ bản (#YQPJQGGG9)
Search iconPosition 12
League 2Cúp 1,603
Power League Solo iconVai trò Member
1,441
Số liệu cơ bản (#2UVLCLUQQ)
Search iconPosition 13
League 2Cúp 1,441
Power League Solo iconVai trò Member
참치

참치

(S)
1,240
Số liệu cơ bản (#8289VYQCP)
Search iconPosition 14
League 2Cúp 1,240
Power League Solo iconVai trò Senior
쨈민

쨈민

(M)
(1) 1,070
Số liệu cơ bản (#YGLP98Q8P)
Search iconPosition 15
League 2Cúp 1,070
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

송하나

송하나

(M)
(1) 963
Số liệu cơ bản (#LR080RRGR)
Search iconPosition 16
League 1Cúp 963
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#PC88UQ2UU)
Search iconPosition 17
League 1Cúp 685
Power League Solo iconVai trò Senior
수빈이

수빈이

(S)
668
Số liệu cơ bản (#8PYJUUPJU)
Search iconPosition 18
League 1Cúp 668
Power League Solo iconVai trò Senior
하이

하이

(S)
541
Số liệu cơ bản (#92UJ0982C)
Search iconPosition 19
League 1Cúp 541
Power League Solo iconVai trò Senior
하잇

하잇

(S)
295
Số liệu cơ bản (#9U0VQLCGL)
Search iconPosition 20
No LeagueCúp 295
Power League Solo iconVai trò Senior
망고

망고

(M)
279
Số liệu cơ bản (#PCG8UVL8P)
Search iconPosition 21
No LeagueCúp 279
Power League Solo iconVai trò Member
이윤성

이윤성

(M)
265
Số liệu cơ bản (#Y9JUJ08Q2)
Search iconPosition 22
No LeagueCúp 265
Power League Solo iconVai trò Member
소피

소피

(S)
261
Số liệu cơ bản (#22L2VL0C)
Search iconPosition 23
No LeagueCúp 261
Power League Solo iconVai trò Senior
야옹

야옹

(M)
95
Số liệu cơ bản (#PRQJCV009)
Search iconPosition 24
No LeagueCúp 95
Power League Solo iconVai trò Member
86
Số liệu cơ bản (#P90QYP8V0)
Search iconPosition 25
No LeagueCúp 86
Power League Solo iconVai trò Member
50
Số liệu cơ bản (#P8RVL000L)
Search iconPosition 26
No LeagueCúp 50
Power League Solo iconVai trò Senior
하리

하리

(S)
32
Số liệu cơ bản (#9CRL8LGGQ)
Search iconPosition 27
No LeagueCúp 32
Power League Solo iconVai trò Senior
Lee

Lee

(S)
17
Số liệu cơ bản (#92V9Q9QC)
Search iconPosition 28
No LeagueCúp 17
Power League Solo iconVai trò Senior
seoyeon

seoyeon

(M)
16
Số liệu cơ bản (#PJ0Y8RLGV)
Search iconPosition 29
No LeagueCúp 16
Power League Solo iconVai trò Member
재시

재시

(S)
0
Số liệu cơ bản (#9RG99JQ8C)
Search iconPosition 30
No LeagueCúp 0
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (1)

(2) 2,841
Số liệu cơ bản (#882VJ200C)
League 3Cúp 2,841
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify