Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

worriers

#QQQCP2LG

in this group all will be senior

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+32 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+148 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 110,991
RankYêu cầuSố cúp cần có 1,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 24 - 27,147
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 22 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 13 = 59%
Thành viên cấp cao 6 = 27%
Phó chủ tịch 2 = 9%
Chủ tịch League 9bëãst

Members (22/30)

bëãst

bëãst

(P)
27,147
Số liệu cơ bản (#8JQVP2R2U)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 27,147
Power League Solo iconVai trò President
(1) 15,013
Số liệu cơ bản (#98822R8JU)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 15,013
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

12,270
Số liệu cơ bản (#V8QCGVRQ)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 12,270
Power League Solo iconVai trò Member
Wania

Wania

(VP)
8,606
Số liệu cơ bản (#P9U988RRY)
Search iconPosition 4
League 7Cúp 8,606
Power League Solo iconVai trò Vice President
gurmaan

gurmaan

(M)
8,269
Số liệu cơ bản (#JQ9UGCVR)
Search iconPosition 5
League 7Cúp 8,269
Power League Solo iconVai trò Member
Sadman

Sadman

(M)
7,046
Số liệu cơ bản (#LPRJGUJY0)
Search iconPosition 6
League 6Cúp 7,046
Power League Solo iconVai trò Member
Nica

Nica

(M)
6,886
Số liệu cơ bản (#PPL09QGPU)
Search iconPosition 7
League 6Cúp 6,886
Power League Solo iconVai trò Member
cutie pie

cutie pie

(M)
5,006
Số liệu cơ bản (#2QRQYUU2U)
Search iconPosition 8
League 5Cúp 5,006
Power League Solo iconVai trò Member
3,508
Số liệu cơ bản (#PJRJJ289P)
Search iconPosition 9
League 4Cúp 3,508
Power League Solo iconVai trò Member
3,289
Số liệu cơ bản (#Q8PGLGR00)
Search iconPosition 10
League 4Cúp 3,289
Power League Solo iconVai trò Member
3,102
Số liệu cơ bản (#L2CPQRC00)
Search iconPosition 11
League 4Cúp 3,102
Power League Solo iconVai trò Member
Kitkat412

Kitkat412

(M)
1,965
Số liệu cơ bản (#LVYCUJGJP)
Search iconPosition 12
League 2Cúp 1,965
Power League Solo iconVai trò Member
1,664
Số liệu cơ bản (#L8RPUYY8G)
Search iconPosition 13
League 2Cúp 1,664
Power League Solo iconVai trò Member
Faiq

Faiq

(S)
1,607
Số liệu cơ bản (#P9GV202LG)
Search iconPosition 14
League 2Cúp 1,607
Power League Solo iconVai trò Senior
joshi

joshi

(M)
1,462
Số liệu cơ bản (#CR98VVY2)
Search iconPosition 15
League 2Cúp 1,462
Power League Solo iconVai trò Member
bot 10

bot 10

(M)
1,370
Số liệu cơ bản (#Y0CVCY0U9)
Search iconPosition 16
League 2Cúp 1,370
Power League Solo iconVai trò Member
oyeitsfati

oyeitsfati

(VP)
1,157
Số liệu cơ bản (#PQ0UCG0CL)
Search iconPosition 17
League 2Cúp 1,157
Power League Solo iconVai trò Vice President
MUSA

MUSA

(S)
1,042
Số liệu cơ bản (#PV8QY8JRC)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,042
Power League Solo iconVai trò Senior
Musa

Musa

(S)
354
Số liệu cơ bản (#Y22J8CGQG)
Search iconPosition 19
No LeagueCúp 354
Power League Solo iconVai trò Senior
Sss786.M

Sss786.M

(S)
164
Số liệu cơ bản (#PG28RGQQQ)
Search iconPosition 20
No LeagueCúp 164
Power League Solo iconVai trò Senior
40
Số liệu cơ bản (#PGRY98J8C)
Search iconPosition 21
No LeagueCúp 40
Power League Solo iconVai trò Senior
Ayan

Ayan

(S)
24
Số liệu cơ bản (#PUJVP0QJC)
Search iconPosition 22
No LeagueCúp 24
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (1)

(1) 14,185
Số liệu cơ bản (#YR9Y0RCRV)
League 8Cúp 14,185
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify