Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

|A I O|

#U88PRV88

11/10/2020 ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-3 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-4 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 85,151
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 74 - 16,090
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 14 = 48%
Thành viên cấp cao 4 = 13%
Phó chủ tịch 10 = 34%
Chủ tịch League 8Tomar 753

Members (29/30)

16,090
Số liệu cơ bản (#PRL08QLY8)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 16,090
Power League Solo iconVai trò Member
Tomar 753

Tomar 753

(P)
(1) 10,730
Số liệu cơ bản (#9VPQVGLY8)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 10,730
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

cewohere

cewohere

(VP)
7,024
Số liệu cơ bản (#8GULQ2VVY)
Search iconPosition 3
League 6Cúp 7,024
Power League Solo iconVai trò Vice President
tomar753

tomar753

(M)
4,730
Số liệu cơ bản (#9P2R0QLYL)
Search iconPosition 4
League 5Cúp 4,730
Power League Solo iconVai trò Member
1000

1000

(VP)
(2) 4,152
Số liệu cơ bản (#P09CR929C)
Search iconPosition 5
League 5Cúp 4,152
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

kolar628

kolar628

(VP)
4,111
Số liệu cơ bản (#P0GVL89JG)
Search iconPosition 6
League 5Cúp 4,111
Power League Solo iconVai trò Vice President
4,062
Số liệu cơ bản (#PCLQJQ8VR)
Search iconPosition 7
League 5Cúp 4,062
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 4,008
Số liệu cơ bản (#PU88L0GYU)
Search iconPosition 8
League 5Cúp 4,008
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

3,382
Số liệu cơ bản (#PVVUG8GVP)
Search iconPosition 9
League 4Cúp 3,382
Power League Solo iconVai trò Senior
Leon pro

Leon pro

(M)
3,249
Số liệu cơ bản (#PCV8PUURR)
Search iconPosition 10
League 4Cúp 3,249
Power League Solo iconVai trò Member
2,716
Số liệu cơ bản (#PVJ8UUY20)
Search iconPosition 11
League 3Cúp 2,716
Power League Solo iconVai trò Vice President
_-BERKE-_

_-BERKE-_

(M)
2,671
Số liệu cơ bản (#P289VVLU9)
Search iconPosition 12
League 3Cúp 2,671
Power League Solo iconVai trò Member
tomar753

tomar753

(M)
2,513
Số liệu cơ bản (#PVQ99VCPJ)
Search iconPosition 13
League 3Cúp 2,513
Power League Solo iconVai trò Member
2,337
Số liệu cơ bản (#PYPCYYPY)
Search iconPosition 14
League 3Cúp 2,337
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#YRUQU28Q9)
Search iconPosition 15
League 3Cúp 2,189
Power League Solo iconVai trò Senior
ASH

ASH

(M)
1,822
Số liệu cơ bản (#YYUCRRJPG)
Search iconPosition 16
League 2Cúp 1,822
Power League Solo iconVai trò Member
Arda

Arda

(VP)
1,667
Số liệu cơ bản (#PYQYJ8U9P)
Search iconPosition 17
League 2Cúp 1,667
Power League Solo iconVai trò Vice President
🤟

🤟

(VP)
1,400
Số liệu cơ bản (#YGVQQQRY0)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,400
Power League Solo iconVai trò Vice President
Ardapro123

Ardapro123

(VP)
1,346
Số liệu cơ bản (#Y8J2Y98CJ)
Search iconPosition 19
League 2Cúp 1,346
Power League Solo iconVai trò Vice President
1,248
Số liệu cơ bản (#8Q8PV9UU)
Search iconPosition 20
League 2Cúp 1,248
Power League Solo iconVai trò Vice President
kolar628

kolar628

(S)
1,243
Số liệu cơ bản (#Y8YQ892JC)
Search iconPosition 21
League 2Cúp 1,243
Power League Solo iconVai trò Senior
tomar753

tomar753

(M)
531
Số liệu cơ bản (#YYYY0CV2U)
Search iconPosition 22
League 1Cúp 531
Power League Solo iconVai trò Member
aycan

aycan

(M)
(1) 472
Số liệu cơ bản (#Q9RC2QPJ0)
Search iconPosition 23
No LeagueCúp 472
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

leon ver

leon ver

(M)
426
Số liệu cơ bản (#CCCC29RL)
Search iconPosition 24
No LeagueCúp 426
Power League Solo iconVai trò Member
İBKN_PRO

İBKN_PRO

(VP)
372
Số liệu cơ bản (#PLLJ2GV0Q)
Search iconPosition 25
No LeagueCúp 372
Power League Solo iconVai trò Vice President
Số liệu cơ bản (#Y9QLLRQLU)
Search iconPosition 26
No LeagueCúp 261
Power League Solo iconVai trò Member
tomar753

tomar753

(S)
185
Số liệu cơ bản (#PPQQLJUQJ)
Search iconPosition 27
No LeagueCúp 185
Power League Solo iconVai trò Senior
Arda

Arda

(M)
140
Số liệu cơ bản (#PQYJRQJYQ)
Search iconPosition 28
No LeagueCúp 140
Power League Solo iconVai trò Member
Arda

Arda

(M)
74
Số liệu cơ bản (#L8CQRU9UP)
Search iconPosition 29
No LeagueCúp 74
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify