Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

SYFC Official

#ULUJCUY8

The place to be if you're in SYFC and play Brawl Stars. I can do all things through Christ who strengthens me. Phillippians 4:13

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-273,059 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 0
RankYêu cầuSố cúp cần có 35,000
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%

Members (0/30)

Previous Members (17)

John

John

(M)
(2) 29,454
Số liệu cơ bản (#VPPP00VC)
League 9Cúp 29,454
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Teddy

Teddy

(M)
(1) 26,918
Số liệu cơ bản (#R802CQUP)
League 9Cúp 26,918
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

winike

winike

(VP)
(1) 26,355
Số liệu cơ bản (#J9J2Q2CC)
League 9Cúp 26,355
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Mosquiteo

Mosquiteo

(VP)
(1) 25,681
Số liệu cơ bản (#RQLGUQ0P)
League 9Cúp 25,681
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 25,089
Số liệu cơ bản (#C929PJ9U)
League 9Cúp 25,089
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

(1) 21,998
Số liệu cơ bản (#R8JQ2V8G)
League 9Cúp 21,998
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

666

666

(M)
(1) 19,837
Số liệu cơ bản (#CJ828J9C)
League 9Cúp 19,837
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

burnanah2

burnanah2

(M)
(1) 19,109
Số liệu cơ bản (#UJCVCCVQ)
League 9Cúp 19,109
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

kaijoe

kaijoe

(VP)
(1) 15,446
Số liệu cơ bản (#JVCVQG8V)
League 8Cúp 15,446
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

tiimlew

tiimlew

(VP)
(1) 14,890
Số liệu cơ bản (#2GC9Y0VQ0)
League 8Cúp 14,890
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

sk2

sk2

(M)
(1) 13,088
Số liệu cơ bản (#CJ2PPY99)
League 8Cúp 13,088
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Yi Fu

Yi Fu

(M)
(1) 12,069
Số liệu cơ bản (#YJ8VV2GR8)
League 8Cúp 12,069
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 9,418
Số liệu cơ bản (#C8PL2YJG)
League 7Cúp 9,418
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Jerry

Jerry

(M)
(1) 7,154
Số liệu cơ bản (#PG0CG209U)
League 6Cúp 7,154
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

3rny

3rny

(M)
(1) 5,072
Số liệu cơ bản (#902G8JYU9)
League 5Cúp 5,072
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

rachel

rachel

(M)
(1) 926
Số liệu cơ bản (#YYGUJ9YQR)
League 1Cúp 926
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

natl00

natl00

(M)
(1) 555
Số liệu cơ bản (#YG0J0UVUQ)
League 1Cúp 555
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify