Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

ASTRON Cygnus

#UV9RUUVV

ASTRON✨|astronesports.it🔎|Tournaments💰|DS:JJefwQD🎮|@astron_esports📷|CL: Campioni

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-37,472 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-121,788 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 1,149,484
RankYêu cầuSố cúp cần có 35,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 33,439 - 43,811
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 28 = 93%
Thành viên cấp cao 1 = 3%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 10𝙰𝚃|ʟɪᴀᴍ♡︎sɪᴅ☔

Club Log (2)

Required Trophies (3)

Description (3)

Members (30/30)

(1) 43,811
Số liệu cơ bản (#2LCRVPURY)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 43,811
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 43,602
Số liệu cơ bản (#2R20QLRCC)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 43,602
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

gagli

gagli

(M)
(1) 42,466
Số liệu cơ bản (#VRPPLP8U)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 42,466
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

42,263
Số liệu cơ bản (#Y2CVV080J)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 42,263
Power League Solo iconVai trò Member
fc

fc

(M)
(1) 40,105
Số liệu cơ bản (#8QPVV9L8)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 40,105
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Fred

Fred

(M)
40,078
Số liệu cơ bản (#YCPPYRJV)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 40,078
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#GGV2C88U)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 40,042
Power League Solo iconVai trò President
39,845
Số liệu cơ bản (#CRCLQ8V9)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 39,845
Power League Solo iconVai trò Member
KENSHI™

KENSHI™

(M)
(1) 39,760
Số liệu cơ bản (#C08GY9LG)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 39,760
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 39,028
Số liệu cơ bản (#RJCU8LC2)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 39,028
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

38,669
Số liệu cơ bản (#P8UQY8JGG)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 38,669
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 38,226
Số liệu cơ bản (#22P8JGYJ)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 38,226
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

cs.nico

cs.nico

(M)
(1) 38,201
Số liệu cơ bản (#2RRLPP2G)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 38,201
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 38,114
Số liệu cơ bản (#2YQQ00UG2)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 38,114
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Simpl

Simpl

(M)
38,047
Số liệu cơ bản (#YV0RG0CVP)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 38,047
Power League Solo iconVai trò Member
37,844
Số liệu cơ bản (#8VGVRRJC)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 37,844
Power League Solo iconVai trò Member
Dany

Dany

(M)
(1) 37,631
Số liệu cơ bản (#828Q22CVJ)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 37,631
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

IQ.AHMED

IQ.AHMED

(M)
(1) 37,523
Số liệu cơ bản (#80L0QR0UQ)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 37,523
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

alco

alco

(M)
(1) 37,195
Số liệu cơ bản (#8LGRJJG9V)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 37,195
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Vergs

Vergs

(M)
36,977
Số liệu cơ bản (#200R98PG)
Search iconPosition 20
League 10Cúp 36,977
Power League Solo iconVai trò Member
belinmea

belinmea

(M)
(1) 36,922
Số liệu cơ bản (#2JVG99UG)
Search iconPosition 21
League 10Cúp 36,922
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Omoud

Omoud

(M)
36,780
Số liệu cơ bản (#2G8YJC82U)
Search iconPosition 22
League 10Cúp 36,780
Power League Solo iconVai trò Member
winner!

winner!

(M)
(1) 36,402
Số liệu cơ bản (#8P28GRCUR)
Search iconPosition 23
League 10Cúp 36,402
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,294
Số liệu cơ bản (#2VYR8Q8V8)
Search iconPosition 24
League 10Cúp 36,294
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,242
Số liệu cơ bản (#2YUGCCLLL)
Search iconPosition 25
League 10Cúp 36,242
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,195
Số liệu cơ bản (#2LYJRVCUQ)
Search iconPosition 26
League 10Cúp 36,195
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

36,164
Số liệu cơ bản (#2Y88V9G8U)
Search iconPosition 27
League 10Cúp 36,164
Power League Solo iconVai trò Member
kalle

kalle

(M)
(1) 36,070
Số liệu cơ bản (#2YG9VGJU)
Search iconPosition 28
League 10Cúp 36,070
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Jack

Jack

(M)
35,549
Số liệu cơ bản (#VVP0G9V0)
Search iconPosition 29
League 10Cúp 35,549
Power League Solo iconVai trò Member
Lollogoal

Lollogoal

(M)
33,439
Số liệu cơ bản (#22GYJJPPG)
Search iconPosition 30
League 10Cúp 33,439
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (44)

(2) 34,714
Số liệu cơ bản (#8YYJR8RUG)
League 10Cúp 34,714
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

code:davi

code:davi

(M)
(2) 40,391
Số liệu cơ bản (#PU9YJRJ98)
League 10Cúp 40,391
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

FaZeDanny

FaZeDanny

(M)
(2) 38,933
Số liệu cơ bản (#8PUUYYL00)
League 10Cúp 38,933
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,694
Số liệu cơ bản (#2YVY0YJCL)
League 10Cúp 36,694
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,755
Số liệu cơ bản (#89VJQLQGQ)
League 10Cúp 35,755
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,088
Số liệu cơ bản (#99UVLJL0Y)
League 10Cúp 36,088
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

nooby

nooby

(M)
(2) 35,341
Số liệu cơ bản (#8PRJLP9GL)
League 10Cúp 35,341
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Froleon

Froleon

(M)
(2) 34,151
Số liệu cơ bản (#2UYL0PUC)
League 10Cúp 34,151
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 39,506
Số liệu cơ bản (#2UQQ9JY)
League 10Cúp 39,506
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 39,503
Số liệu cơ bản (#8LCJ22PUY)
League 10Cúp 39,503
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 41,081
Số liệu cơ bản (#98CP0Y099)
League 10Cúp 41,081
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

GX|SALVA

GX|SALVA

(M)
(2) 37,118
Số liệu cơ bản (#PGLJPGQQG)
League 10Cúp 37,118
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Mz CORVO

Mz CORVO

(M)
(1) 36,366
Số liệu cơ bản (#G9VJLV0R)
League 10Cúp 36,366
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

TF|Kosmo

TF|Kosmo

(M)
(2) 35,161
Số liệu cơ bản (#R99JY8QG)
League 10Cúp 35,161
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,673
Số liệu cơ bản (#9Q2V928GJ)
League 10Cúp 34,673
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

czechi

czechi

(M)
(1) 34,348
Số liệu cơ bản (#20800JJUY)
League 10Cúp 34,348
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,819
Số liệu cơ bản (#8V0JR2PQL)
League 10Cúp 32,819
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 32,007
Số liệu cơ bản (#8V0RC9GUJ)
League 10Cúp 32,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 29,772
Số liệu cơ bản (#2RL9V8P28)
League 9Cúp 29,772
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

🥀Mari

🥀Mari

(M)
(2) 41,389
Số liệu cơ bản (#8R0Q0JVPR)
League 10Cúp 41,389
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

F3DE

F3DE

(M)
(2) 33,345
Số liệu cơ bản (#82GGPJR99)
League 10Cúp 33,345
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

CR7YT

CR7YT

(M)
(2) 36,548
Số liệu cơ bản (#9G8Q0GL2C)
League 10Cúp 36,548
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 33,462
Số liệu cơ bản (#JRVYVUJ2)
League 10Cúp 33,462
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Rem

Rem

(M)
(2) 35,725
Số liệu cơ bản (#9JUC9VJ9Q)
League 10Cúp 35,725
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 36,643
Số liệu cơ bản (#Q0LVYVQ)
League 10Cúp 36,643
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 35,297
Số liệu cơ bản (#9JGJJLLV9)
League 10Cúp 35,297
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,972
Số liệu cơ bản (#29LPLCLCU)
League 10Cúp 33,972
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Gx Metion

Gx Metion

(M)
(1) 33,839
Số liệu cơ bản (#2R0GG8ULU)
League 10Cúp 33,839
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,655
Số liệu cơ bản (#82VJ0RLGY)
League 10Cúp 33,655
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Albyhhh

Albyhhh

(M)
(1) 32,100
Số liệu cơ bản (#20VG9222Q)
League 10Cúp 32,100
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 32,197
Số liệu cơ bản (#9UV22QUU2)
League 10Cúp 32,197
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 36,075
Số liệu cơ bản (#98PRUGVUC)
League 10Cúp 36,075
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 32,753
Số liệu cơ bản (#2P8VGUY)
League 10Cúp 32,753
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,196
Số liệu cơ bản (#999V9GVGV)
League 10Cúp 33,196
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sopel

Sopel

(M)
(1) 34,846
Số liệu cơ bản (#82J9YQ8JQ)
League 10Cúp 34,846
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,392
Số liệu cơ bản (#GJJ9QPR9)
League 10Cúp 33,392
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 39,155
Số liệu cơ bản (#2UGGR2UJU)
League 10Cúp 39,155
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 39,771
Số liệu cơ bản (#CYQRRLRV)
League 10Cúp 39,771
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 38,498
Số liệu cơ bản (#2LV9Y22G)
League 10Cúp 38,498
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Tiennfly

Tiennfly

(M)
(2) 34,642
Số liệu cơ bản (#2Q80CR282)
League 10Cúp 34,642
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

FLHX

FLHX

(M)
(1) 31,591
Số liệu cơ bản (#8QY9J9P0)
League 10Cúp 31,591
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Spinsis

Spinsis

(M)
(2) 33,501
Số liệu cơ bản (#88VLR0Y8L)
League 10Cúp 33,501
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 33,578
Số liệu cơ bản (#2282C2L8Y)
League 10Cúp 33,578
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

gioi

gioi

(M)
(1) 32,032
Số liệu cơ bản (#PYU9P8UL)
League 10Cúp 32,032
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify