Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

LA Tall

#UVUYJPUJ

<c40ff00>•LA</c> Spain|•ᴅɪꜱᴄ →<c40ff00> wUNZHAS</c>| <c5>LASpain_</c> 🕊️|👑<cfff800>Maestros</c>🖤

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+868 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-22,496 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 1,087,205
RankYêu cầuSố cúp cần có 33,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 30,179 - 43,166
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 25 = 83%
Thành viên cấp cao 2 = 6%
Phó chủ tịch 2 = 6%
Chủ tịch League 10⁹⁹⁹Vᴀʟᴠᴇʀᴢ♡

Club Log (2)

Required Trophies (18)

Type (6)

Members (30/30)

Margeli

Margeli

(M)
43,166
Số liệu cơ bản (#V008PQ8G)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 43,166
Power League Solo iconVai trò Member
posmi

posmi

(M)
42,793
Số liệu cơ bản (#YYVUV0P)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 42,793
Power League Solo iconVai trò Member
andrew30

andrew30

(S)
40,091
Số liệu cơ bản (#2C92C89GR)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 40,091
Power League Solo iconVai trò Senior
nikzzz

nikzzz

(M)
39,521
Số liệu cơ bản (#8V28VU8CY)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 39,521
Power League Solo iconVai trò Member
39,408
Số liệu cơ bản (#V9JVRY2)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 39,408
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 38,609
Số liệu cơ bản (#20RJL8YQP)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 38,609
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Guti

Guti

(M)
(1) 38,304
Số liệu cơ bản (#9LYYL8UQ0)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 38,304
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mangel8

Mangel8

(M)
37,997
Số liệu cơ bản (#288YUR9C8)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 37,997
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 37,965
Số liệu cơ bản (#282JLQ9YR)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 37,965
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

36,782
Số liệu cơ bản (#UPVYP29)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 36,782
Power League Solo iconVai trò Vice President
Rony

Rony

(M)
(1) 36,728
Số liệu cơ bản (#22CP2Y0JU)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 36,728
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

JT99

JT99

(M)
(1) 36,665
Số liệu cơ bản (#98CC20UQP)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 36,665
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

gogeigo33

gogeigo33

(M)
(1) 36,505
Số liệu cơ bản (#Y9RVGU8U)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 36,505
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Jocfor

Jocfor

(M)
36,486
Số liệu cơ bản (#29GYQC22R)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 36,486
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#VPYPC9UP)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 36,262
Power League Solo iconVai trò President
(1) 35,943
Số liệu cơ bản (#9P0V0089P)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 35,943
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,913
Số liệu cơ bản (#V8ULLQGP)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 35,913
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,883
Số liệu cơ bản (#20L00PPJP)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 35,883
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Atomolón

Atomolón

(M)
(1) 35,188
Số liệu cơ bản (#L00R2QV80)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 35,188
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 34,594
Số liệu cơ bản (#P9LL2UVL)
Search iconPosition 20
League 10Cúp 34,594
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#20PYLL9)
Search iconPosition 21
League 10Cúp 34,484
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 34,459
Số liệu cơ bản (#CQRQGQU)
Search iconPosition 22
League 10Cúp 34,459
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Christian

Christian

(M)
(1) 34,383
Số liệu cơ bản (#9Y0Q8LY)
Search iconPosition 23
League 10Cúp 34,383
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

EL PALLA

EL PALLA

(M)
(1) 34,373
Số liệu cơ bản (#8YCCCJ8VG)
Search iconPosition 24
League 10Cúp 34,373
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

xemy

xemy

(M)
34,248
Số liệu cơ bản (#VCCURR0Y)
Search iconPosition 25
League 10Cúp 34,248
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 33,791
Số liệu cơ bản (#JLGYVJ9V)
Search iconPosition 26
League 10Cúp 33,791
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Meruem

Meruem

(M)
(1) 33,380
Số liệu cơ bản (#8JGJQVY)
Search iconPosition 27
League 10Cúp 33,380
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 32,494
Số liệu cơ bản (#GRYY2LVJ)
Search iconPosition 28
League 10Cúp 32,494
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

30,611
Số liệu cơ bản (#RJ8V80Q)
Search iconPosition 29
League 10Cúp 30,611
Power League Solo iconVai trò Member
30,179
Số liệu cơ bản (#2P9U98G)
Search iconPosition 30
League 10Cúp 30,179
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (53)

(2) 33,353
Số liệu cơ bản (#L8GJCCU)
League 10Cúp 33,353
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,204
Số liệu cơ bản (#UR0022YY)
League 10Cúp 32,204
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 38,656
Số liệu cơ bản (#R2RCVGR)
League 10Cúp 38,656
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Enndy_

Enndy_

(M)
(2) 34,994
Số liệu cơ bản (#CPQ09LCL)
League 10Cúp 34,994
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,797
Số liệu cơ bản (#98GJ98QPU)
League 10Cúp 33,797
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,671
Số liệu cơ bản (#YVQYUJJY)
League 10Cúp 33,671
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,966
Số liệu cơ bản (#P98GLJ2Y)
League 10Cúp 35,966
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 41,773
Số liệu cơ bản (#UG9U2G2)
League 10Cúp 41,773
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Rojim

Rojim

(M)
(2) 31,391
Số liệu cơ bản (#GJ90QV0)
League 10Cúp 31,391
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Thunder

Thunder

(M)
(1) 37,187
Số liệu cơ bản (#R2QY9CPY)
League 10Cúp 37,187
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 33,165
Số liệu cơ bản (#JRG82QJL)
League 10Cúp 33,165
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Hulk

Hulk

(M)
(3) 44,100
Số liệu cơ bản (#U80URYGP)
League 10Cúp 44,100
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 36,266
Số liệu cơ bản (#2L8PQ98)
League 10Cúp 36,266
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 39,216
Số liệu cơ bản (#8CV0VQUYP)
League 10Cúp 39,216
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Joan07

Joan07

(M)
(2) 38,865
Số liệu cơ bản (#2VQU2GYCQ)
League 10Cúp 38,865
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Ruby09

Ruby09

(M)
(2) 33,096
Số liệu cơ bản (#2C2CQJCC8)
League 10Cúp 33,096
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 44,007
Số liệu cơ bản (#8QLU2PR2)
League 10Cúp 44,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

Raul707

Raul707

(M)
(1) 38,244
Số liệu cơ bản (#820PUJPQ)
League 10Cúp 38,244
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,625
Số liệu cơ bản (#R2CP0YV)
League 10Cúp 35,625
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 35,464
Số liệu cơ bản (#GGJLRVGQ)
League 10Cúp 35,464
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,842
Số liệu cơ bản (#JYVL09UU)
League 10Cúp 34,842
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,998
Số liệu cơ bản (#2QCVLR8P)
League 10Cúp 32,998
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AARON YT

AARON YT

(M)
(2) 34,303
Số liệu cơ bản (#99P9YRV9G)
League 10Cúp 34,303
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Vcer

Vcer

(M)
(2) 33,236
Số liệu cơ bản (#UJ2LYGRC)
League 10Cúp 33,236
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 39,925
Số liệu cơ bản (#8VCVPGYJP)
League 10Cúp 39,925
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 31,492
Số liệu cơ bản (#22UJU8C99)
League 10Cúp 31,492
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 1,621
Số liệu cơ bản (#YV9LRVGJR)
League 2Cúp 1,621
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,502
Số liệu cơ bản (#8UL8G902C)
League 10Cúp 36,502
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

gallardo

gallardo

(M)
(2) 34,799
Số liệu cơ bản (#VC80J8YC)
League 10Cúp 34,799
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,368
Số liệu cơ bản (#20PQUU2VG)
League 10Cúp 34,368
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,262
Số liệu cơ bản (#CVP0022R)
League 10Cúp 33,262
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,139
Số liệu cơ bản (#G0U092CU)
League 10Cúp 33,139
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,685
Số liệu cơ bản (#CVG00RLG)
League 10Cúp 35,685
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 40,265
Số liệu cơ bản (#28LVGVLUR)
League 10Cúp 40,265
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 41,840
Số liệu cơ bản (#82Y9GGVGL)
League 10Cúp 41,840
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,311
Số liệu cơ bản (#28VUVGGCP)
League 9Cúp 18,311
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Yoam_08

Yoam_08

(M)
(1) 40,749
Số liệu cơ bản (#2P0GQQ0JY)
League 10Cúp 40,749
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 30,881
Số liệu cơ bản (#PUJJG0G8Y)
League 10Cúp 30,881
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 44,812
Số liệu cơ bản (#2PL8PJCQ)
League 10Cúp 44,812
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 42,043
Số liệu cơ bản (#P898YUC8J)
League 10Cúp 42,043
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 42,053
Số liệu cơ bản (#88CR8GC2J)
League 10Cúp 42,053
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 28,097
Số liệu cơ bản (#2Q8Y82GUP)
League 9Cúp 28,097
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,487
Số liệu cơ bản (#YCV0YPVL)
League 10Cúp 33,487
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,048
Số liệu cơ bản (#828980QL)
League 10Cúp 34,048
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,310
Số liệu cơ bản (#PV9RLLP9Y)
League 10Cúp 36,310
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 39,143
Số liệu cơ bản (#UJ8UYUG)
League 10Cúp 39,143
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,057
Số liệu cơ bản (#2QCGRYVUL)
League 10Cúp 34,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,502
Số liệu cơ bản (#GCP88P8C)
League 10Cúp 34,502
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Anxi789YT

Anxi789YT

(M)
(1) 36,066
Số liệu cơ bản (#PP98PPYU)
League 10Cúp 36,066
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 40,790
Số liệu cơ bản (#8PQ8R902)
League 10Cúp 40,790
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,747
Số liệu cơ bản (#20PCJQ0VL)
League 10Cúp 33,747
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 32,132
Số liệu cơ bản (#2889GRQJY)
League 10Cúp 32,132
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 37,096
Số liệu cơ bản (#URPJ89P)
League 10Cúp 37,096
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify