Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

影•精冥之祭

#VC0PLJRJ

戰隊賽盡量打,5天沒上線就踢

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+694 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+4,124 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 832,617
RankYêu cầuSố cúp cần có 23,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 18,403 - 36,441
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 14 = 46%
Thành viên cấp cao 13 = 43%
Phó chủ tịch 2 = 6%
Chủ tịch League 9五五

Members (30/30)

superrrr

superrrr

(S)
36,441
Số liệu cơ bản (#JGPYLJP0)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 36,441
Power League Solo iconVai trò Senior
刘TLYH

刘TLYH

(S)
34,417
Số liệu cơ bản (#YY880GYQ)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 34,417
Power League Solo iconVai trò Senior
32,836
Số liệu cơ bản (#U80GGYGG)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 32,836
Power League Solo iconVai trò Vice President
lmshun

lmshun

(S)
32,215
Số liệu cơ bản (#RRRYURJ2)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 32,215
Power League Solo iconVai trò Senior
pika005

pika005

(S)
30,798
Số liệu cơ bản (#2QR98RV82)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 30,798
Power League Solo iconVai trò Senior
30,631
Số liệu cơ bản (#QYVC2GLU)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 30,631
Power League Solo iconVai trò Member
29,327
Số liệu cơ bản (#2PG9P2C02)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 29,327
Power League Solo iconVai trò Senior
29,026
Số liệu cơ bản (#RPYRR2L0)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 29,026
Power League Solo iconVai trò Vice President
28,536
Số liệu cơ bản (#QVLL8P99)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 28,536
Power League Solo iconVai trò Senior
thomas

thomas

(M)
28,346
Số liệu cơ bản (#22QY28R0L)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 28,346
Power League Solo iconVai trò Member
Sans

Sans

(M)
(1) 28,057
Số liệu cơ bản (#L2G900JQ)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 28,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

27,732
Số liệu cơ bản (#80JRPCGQ2)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 27,732
Power League Solo iconVai trò Senior
jazmi

jazmi

(M)
(1) 27,478
Số liệu cơ bản (#L92R88QGP)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 27,478
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

PulseNad

PulseNad

(S)
27,352
Số liệu cơ bản (#988PJUQQG)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 27,352
Power League Solo iconVai trò Senior
冷漠

冷漠

(S)
27,244
Số liệu cơ bản (#2QC2RQ92L)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 27,244
Power League Solo iconVai trò Senior
RoyalXC

RoyalXC

(S)
27,159
Số liệu cơ bản (#GPVQV8L2)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 27,159
Power League Solo iconVai trò Senior
Z jacky

Z jacky

(S)
27,068
Số liệu cơ bản (#9YRRV80Y)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 27,068
Power League Solo iconVai trò Senior
27,016
Số liệu cơ bản (#9PLUCQLV0)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 27,016
Power League Solo iconVai trò Member
26,723
Số liệu cơ bản (#VVYUCG2V)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 26,723
Power League Solo iconVai trò Member
26,494
Số liệu cơ bản (#2VR0JCGCQ)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 26,494
Power League Solo iconVai trò Member
Nick007

Nick007

(M)
(1) 26,255
Số liệu cơ bản (#88URYJRVQ)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 26,255
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Andy

Andy

(S)
26,222
Số liệu cơ bản (#9RR90V)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 26,222
Power League Solo iconVai trò Senior
SiGempak

SiGempak

(M)
26,144
Số liệu cơ bản (#C9VL9UU0)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 26,144
Power League Solo iconVai trò Member
yeet

yeet

(M)
26,065
Số liệu cơ bản (#202VJUG2R)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 26,065
Power League Solo iconVai trò Member
五五

五五

(P)
25,971
Số liệu cơ bản (#998GGQQG)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 25,971
Power League Solo iconVai trò President
(1) 25,450
Số liệu cơ bản (#U2QVG8JP)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 25,450
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

25,215
Số liệu cơ bản (#88VQ0YV2J)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 25,215
Power League Solo iconVai trò Member
Ivan

Ivan

(M)
25,090
Số liệu cơ bản (#YCQYRGLGR)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 25,090
Power League Solo iconVai trò Member
22,906
Số liệu cơ bản (#9Y28UQYU)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 22,906
Power League Solo iconVai trò Senior
PWS

PWS

(M)
(1) 18,403
Số liệu cơ bản (#2C0C2QUJU)
Search iconPosition 30
League 9Cúp 18,403
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (6)

天知道

天知道

(S)
(1) 25,173
Số liệu cơ bản (#RJ9J0QQQ)
League 9Cúp 25,173
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

電腦3

電腦3

(M)
(2) 24,930
Số liệu cơ bản (#8Q9Q8PPJL)
League 9Cúp 24,930
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 27,610
Số liệu cơ bản (#V9YLLJ29)
League 9Cúp 27,610
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 26,223
Số liệu cơ bản (#8Y0PPCUV9)
League 9Cúp 26,223
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 23,217
Số liệu cơ bản (#2RRU0UP2V)
League 9Cúp 23,217
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,152
Số liệu cơ bản (#8C9V8V29P)
League 9Cúp 25,152
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify