Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Shadøw Lîne

#VLUURYGG

<c5>Aktif Ve Samimi Bir Ortam</c>|Kurallar Standart|<c000000>Those Were The Days...</c>|@ShadøwLîne~SL

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+48 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 552,400
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,423 - 32,031
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 22 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 9 = 40%
Thành viên cấp cao 8 = 36%
Phó chủ tịch 4 = 18%
Chủ tịch League 9LIFESTAR_TR

Club Log (2)

Required Trophies (1)

Description (3)

Members (22/30)

(2) 32,031
Số liệu cơ bản (#98G0LLLVY)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 32,031
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

hsn02inn

hsn02inn

(M)
28,255
Số liệu cơ bản (#Q08UGQ8)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 28,255
Power League Solo iconVai trò Member
27,683
Số liệu cơ bản (#8PJVL8PY8)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 27,683
Power League Solo iconVai trò Senior
27,667
Số liệu cơ bản (#2URC9CQUG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 27,667
Power League Solo iconVai trò Vice President
26,834
Số liệu cơ bản (#P8RJ0YQ28)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 26,834
Power League Solo iconVai trò Member
gibs

gibs

(M)
26,832
Số liệu cơ bản (#2UUVYQPQ)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 26,832
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 26,617
Số liệu cơ bản (#999LU2RP0)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,617
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

26,566
Số liệu cơ bản (#2J0V9LYLY)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 26,566
Power League Solo iconVai trò Senior
26,338
Số liệu cơ bản (#P9CL9082)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 26,338
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 26,215
Số liệu cơ bản (#9G8PY8LUP)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 26,215
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

SL | iboo

SL | iboo

(VP)
(1) 26,202
Số liệu cơ bản (#2V2JYV8YJ)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 26,202
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

SL|Efe

SL|Efe

(S)
(3) 26,002
Số liệu cơ bản (#2YQYLYVGR)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 26,002
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

25,922
Số liệu cơ bản (#2UJRQGVRQ)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 25,922
Power League Solo iconVai trò Member
25,743
Số liệu cơ bản (#9GUP9GQPL)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 25,743
Power League Solo iconVai trò Member
ALİ_RIZA

ALİ_RIZA

(M)
25,256
Số liệu cơ bản (#YG8Y2GPPR)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 25,256
Power League Solo iconVai trò Member
MAYK

MAYK

(S)
(1) 23,408
Số liệu cơ bản (#8YJ2RJVGL)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 23,408
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

23,405
Số liệu cơ bản (#9YVYRGVC8)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 23,405
Power League Solo iconVai trò Senior
23,148
Số liệu cơ bản (#8CGLQLGLV)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 23,148
Power League Solo iconVai trò Senior
22,896
Số liệu cơ bản (#LQPV0Y8Y)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 22,896
Power League Solo iconVai trò Vice President
21,892
Số liệu cơ bản (#2V9LRCJQC)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 21,892
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#8QVRR2RP2)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 20,065
Power League Solo iconVai trò Member
13,423
Số liệu cơ bản (#RQRUG0GL)
Search iconPosition 22
League 8Cúp 13,423
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (12)

(1) 25,568
Số liệu cơ bản (#20U9RJ0UC)
League 9Cúp 25,568
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

blacksonN

blacksonN

(M)
(2) 28,977
Số liệu cơ bản (#9G2UGV98Q)
League 9Cúp 28,977
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 29,272
Số liệu cơ bản (#98CYPR092)
League 9Cúp 29,272
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 28,245
Số liệu cơ bản (#P8GGVVY0U)
League 9Cúp 28,245
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,941
Số liệu cơ bản (#98JL00PPL)
League 9Cúp 26,941
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 23,163
Số liệu cơ bản (#9Y298LP8Y)
League 9Cúp 23,163
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 28,111
Số liệu cơ bản (#22LGUUUGU)
League 9Cúp 28,111
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

UsTa

UsTa

(M)
(2) 23,169
Số liệu cơ bản (#9Q9QRQCCR)
League 9Cúp 23,169
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

BestGamer

BestGamer

(M)
(1) 26,410
Số liệu cơ bản (#9LPG8J89Y)
League 9Cúp 26,410
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 22,521
Số liệu cơ bản (#P00PU8JUP)
League 9Cúp 22,521
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Bnymn

Bnymn

(M)
(1) 32,792
Số liệu cơ bản (#220URJVYQ)
League 10Cúp 32,792
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 22,183
Số liệu cơ bản (#8URU200P8)
League 9Cúp 22,183
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify