Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Thống kê cho Giải Đấu Sức Mạnh

Tìm ra Brawler nên chơi hoặc nên cấm trong Giải Đấu Sức Mạnh. Tìm ra Brawler nên chơi hoặc nên cấm.

×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sao băng

Sao băng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 66.3% 3.3% 1.9%
Nani 64.5% 4.1% 2.5%
Mr. P 64.3% 3.3% 1.0%
Bo 63.1% 3.3% 2.3%
Tick 62.7% 2.7% 0.8%
Janet 62.5% 0.2% 0.1%
Bibi 62.1% 0.1% 0.0%
Piper 61.7% 4.2% 2.3%
Sandy 61.6% 0.3% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 61.4% 2.7% 1.7%
Squeak 60.9% 1.3% 0.6%
Max 60.3% 2.3% 1.4%
Ash 60.1% 0.1% 0.1%
Belle 59.9% 6.3% 3.0%
Byron 59.0% 6.0% 2.0%
Mortis 58.9% 1.6% 1.3%
Jessie 58.3% 2.7% 1.3%
Brock 57.8% 7.6% 3.2%
Quạ 57.3% 3.3% 0.7%
Leon 57.2% 4.5% 2.5%
Thần Đèn 57.2% 3.3% 1.0%
Spike 56.8% 4.9% 2.6%
Penny 56.2% 2.3% 1.3%
Darryl 56.1% 0.4% 0.2%
Jacky 55.8% 0.0% 0.1%
Colt 55.4% 4.5% 1.8%
Dynamike 55.3% 1.6% 0.5%
Bea 54.8% 5.3% 2.0%
Stu 53.8% 1.4% 0.7%
Grom 52.9% 0.7% 0.4%
Emz 52.6% 1.3% 0.6%
Lola 52.0% 1.1% 0.6%
Poco 51.7% 0.4% 0.1%
Carl 51.6% 0.3% 0.1%
Griff 51.6% 0.7% 0.4%
Đại Tá Ruffs 50.8% 0.5% 0.1%
8-Bit 50.7% 1.2% 0.5%
Amber 49.7% 0.6% 0.3%
Lou 49.4% 0.3% 0.0%
Gale 48.6% 0.9% 0.2%
Bull 48.5% 0.1% 0.0%
Rosa 48.5% 0.1% 0.0%
Rico 48.0% 1.1% 0.4%
Fang 47.3% 1.8% 0.9%
Barley 47.3% 0.3% 0.0%
Surge 46.4% 1.0% 0.4%
Shelly 45.3% 0.5% 54.2%
Pam 45.0% 0.3% 0.2%
Nita 44.6% 0.4% 0.1%
Meg 44.4% 0.3% 0.1%
Tara 43.2% 0.7% 0.2%
Colette 42.2% 0.5% 0.1%
Edgar 40.6% 0.7% 0.1%
El Primo 37.8% 0.2% 0.0%
Frank 30.0% 0.1% 0.1%
Buzz 26.8% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Con kênh hoành tráng

Con kênh hoành tráng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 65.5% 2.6% 0.9%
Janet 63.9% 1.4% 1.0%
Sandy 61.1% 3.0% 2.3%
Meg 61.1% 0.1% 0.0%
Grom 60.8% 0.9% 0.4%
Mortis 60.3% 1.8% 1.2%
Squeak 58.8% 2.8% 1.3%
Tara 58.7% 3.4% 1.6%
Penny 58.0% 2.0% 0.9%
Leon 57.7% 3.1% 1.8%
Bo 57.5% 4.1% 1.9%
Mr. P 57.3% 3.2% 1.1%
Tick 56.9% 2.5% 0.5%
Carl 56.8% 0.3% 0.1%
Emz 56.6% 2.8% 1.9%
Spike 56.3% 5.2% 2.1%
Darryl 55.8% 2.1% 1.5%
El Primo 54.6% 0.6% 0.3%
Barley 54.3% 0.8% 0.2%
Rosa 54.3% 1.9% 1.3%
Griff 54.0% 1.5% 1.1%
Amber 53.9% 0.5% 0.2%
Quạ 53.9% 2.6% 0.3%
Đại Tá Ruffs 53.8% 1.2% 0.2%
Bibi 53.4% 0.6% 0.4%
Gale 53.2% 2.2% 1.1%
Poco 53.0% 0.7% 0.6%
Lou 52.9% 0.3% 0.0%
Thần Đèn 52.9% 2.2% 0.6%
Frank 52.6% 0.4% 0.4%
Colette 52.6% 0.4% 0.2%
Piper 52.5% 2.6% 1.0%
Shelly 52.5% 1.2% 54.8%
Bull 52.4% 0.5% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 52.2% 2.5% 0.7%
Brock 52.0% 6.1% 1.9%
8-Bit 51.9% 0.4% 0.1%
Byron 51.8% 2.7% 0.5%
Surge 51.8% 3.1% 2.0%
Nita 51.7% 1.2% 0.6%
Stu 51.2% 1.5% 0.6%
Colt 51.1% 1.9% 0.6%
Jessie 51.0% 2.6% 1.3%
Lola 50.5% 0.6% 0.3%
Dynamike 50.0% 2.2% 0.6%
Max 50.0% 0.7% 0.2%
Fang 49.5% 2.2% 1.3%
Bea 48.6% 1.4% 0.4%
Ash 48.3% 1.1% 0.9%
Jacky 48.2% 1.0% 0.7%
Pam 47.5% 0.3% 0.2%
Rico 47.0% 1.8% 0.4%
Edgar 45.7% 1.5% 0.6%
Belle 45.4% 2.0% 0.4%
Buzz 44.9% 1.3% 0.3%
Nani 38.6% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Thảo nguyên rắn

Thảo nguyên rắn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Bo 70.5% 2.4% 1.4%
Janet 65.4% 1.9% 0.5%
Emz 63.1% 5.1% 4.0%
Tara 61.5% 4.1% 2.2%
Rosa 61.1% 4.3% 4.2%
Frank 60.3% 1.4% 1.2%
Shelly 60.0% 4.6% 58.6%
Nani 59.0% 0.3% 0.1%
Meg 58.7% 0.1% 0.0%
Griff 58.5% 3.5% 2.5%
Belle 57.5% 0.2% 0.2%
Sandy 57.5% 3.1% 1.9%
Rico 57.4% 1.0% 0.2%
Spike 57.3% 3.6% 0.8%
Jacky 56.9% 2.4% 2.0%
Penny 56.7% 0.2% 0.1%
8-Bit 56.7% 0.3% 0.1%
Bull 56.0% 4.3% 2.6%
Lou 55.7% 0.1% 0.0%
Mortis 55.0% 1.0% 0.5%
Mr. P 54.7% 3.4% 0.5%
Carl 54.6% 0.0% 0.2%
Quạ 54.5% 5.2% 0.5%
Gale 53.4% 3.2% 1.0%
Barley 53.1% 0.0% 0.1%
Surge 52.7% 1.7% 0.6%
Jessie 52.5% 1.2% 0.5%
Poco 52.3% 1.1% 0.4%
Thần Đèn 51.7% 2.6% 0.5%
Eve 51.2% 2.6% 0.4%
Fang 50.7% 2.5% 1.0%
El Primo 50.3% 2.7% 1.1%
Tick 50.0% 0.6% 0.2%
Đại Tá Ruffs 50.0% 0.5% 0.0%
Leon 49.7% 2.5% 1.2%
Darryl 49.2% 4.5% 2.0%
Pam 49.1% 0.6% 0.2%
Piper 48.7% 2.2% 0.2%
Dynamike 48.4% 0.2% 0.0%
Edgar 47.9% 2.5% 1.0%
Nita 47.7% 2.5% 1.1%
Buzz 46.9% 2.4% 0.5%
Ash 46.7% 1.9% 1.7%
Bibi 46.0% 1.5% 0.8%
Brock 45.7% 2.2% 0.1%
Squeak 45.7% 1.2% 0.2%
Colt 45.1% 0.9% 0.2%
Byron 44.4% 0.3% 0.1%
Amber 44.3% 0.8% 0.2%
Grom 44.2% 1.1% 0.1%
Colette 43.2% 0.4% 0.1%
Stu 42.5% 0.3% 0.3%
Lola 35.9% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bãi biển tuyệt đẹp

Bãi biển tuyệt đẹp

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 72.2% 2.7% 4.1%
Ash 65.7% 1.5% 2.4%
Eve 65.0% 1.3% 0.8%
Jacky 63.8% 1.4% 2.0%
Lola 63.4% 1.0% 0.8%
Sandy 61.8% 1.9% 2.1%
Fang 61.1% 3.0% 3.5%
Meg 61.0% 0.7% 0.5%
Griff 60.7% 1.8% 2.6%
Nita 60.1% 1.5% 1.6%
Lou 59.6% 0.9% 0.4%
Amber 58.6% 0.7% 0.7%
Rosa 58.6% 0.8% 0.8%
Frank 58.1% 2.7% 4.4%
Đại Tá Ruffs 58.0% 0.9% 0.5%
Grom 57.9% 0.8% 0.5%
Gale 57.4% 2.4% 1.6%
Jessie 57.0% 1.8% 1.8%
Mr. P 57.0% 0.6% 0.3%
Emz 57.0% 2.2% 2.5%
Bea 56.9% 1.7% 1.3%
Squeak 56.8% 1.5% 1.3%
Buzz 56.7% 2.1% 2.0%
Belle 56.6% 0.8% 0.5%
Bibi 56.4% 3.4% 4.0%
Tara 56.4% 2.5% 2.0%
Pam 56.2% 0.8% 0.9%
Max 56.2% 1.7% 0.8%
Bull 56.1% 1.4% 1.3%
Darryl 56.0% 2.0% 1.7%
8-Bit 56.0% 0.5% 0.4%
El Primo 55.2% 2.6% 2.4%
Poco 55.2% 1.9% 2.1%
Penny 54.9% 0.9% 0.7%
Quạ 54.6% 1.8% 0.6%
Colette 54.5% 0.9% 0.7%
Spike 54.5% 2.8% 2.2%
Bo 54.1% 1.3% 1.1%
Leon 53.7% 1.2% 0.9%
Surge 53.7% 3.5% 3.1%
Thần Đèn 53.1% 0.7% 0.2%
Carl 52.9% 0.9% 0.8%
Barley 52.6% 1.0% 0.5%
Shelly 51.6% 1.6% 2.4%
Rô Bốt Rau Mầm 51.6% 0.7% 0.3%
Tick 51.1% 1.5% 0.8%
Stu 51.0% 2.8% 1.7%
Edgar 50.9% 1.8% 1.6%
Byron 50.8% 1.5% 0.4%
Mortis 49.6% 10.8% 9.1%
Colt 49.6% 2.5% 1.6%
Rico 49.4% 2.0% 1.5%
Nani 48.3% 0.4% 0.2%
Dynamike 48.1% 3.8% 2.3%
Brock 47.0% 1.5% 0.9%
Piper 45.7% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sân bóng

Sân bóng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 78.7% 1.8% 3.7%
Ash 66.9% 1.5% 3.1%
Eve 66.6% 1.6% 1.3%
Lola 63.8% 1.4% 1.3%
Jacky 62.0% 1.2% 1.8%
Sandy 61.5% 1.8% 2.6%
Fang 61.3% 3.1% 4.4%
Meg 60.7% 1.0% 0.9%
Grom 60.6% 0.9% 0.7%
Griff 60.2% 2.1% 3.5%
Nita 60.0% 1.3% 1.6%
Rosa 59.8% 1.1% 1.5%
Mr. P 58.8% 0.7% 0.5%
Emz 58.5% 2.4% 3.2%
Amber 58.5% 1.0% 1.1%
Quạ 57.9% 3.0% 1.2%
Gale 57.9% 2.3% 1.9%
Lou 57.8% 1.1% 0.5%
Frank 57.7% 2.3% 4.3%
Đại Tá Ruffs 57.1% 1.1% 0.7%
Pam 56.9% 1.4% 1.8%
Tara 56.9% 2.5% 2.5%
Bibi 56.8% 2.6% 3.9%
Squeak 56.8% 1.6% 1.5%
Darryl 56.6% 1.8% 2.0%
8-Bit 56.6% 0.7% 0.7%
Buzz 56.3% 1.8% 1.9%
Jessie 56.2% 1.6% 1.8%
Leon 56.1% 1.5% 1.4%
Max 56.1% 1.9% 1.1%
Spike 55.3% 2.0% 1.7%
Belle 55.1% 1.1% 0.7%
Bo 54.8% 1.6% 1.5%
Poco 54.7% 2.4% 3.4%
El Primo 54.6% 2.1% 2.2%
Bea 54.5% 2.1% 1.7%
Colette 54.0% 1.2% 1.1%
Bull 53.8% 1.3% 1.3%
Penny 52.9% 0.9% 0.7%
Carl 52.9% 1.1% 1.0%
Shelly 52.4% 1.5% 2.4%
Surge 52.4% 2.9% 2.8%
Rico 52.2% 2.5% 2.5%
Thần Đèn 51.7% 0.8% 0.3%
Stu 50.9% 2.7% 1.8%
Edgar 50.7% 1.4% 1.5%
Tick 49.9% 1.4% 0.7%
Byron 49.7% 2.3% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 49.2% 0.7% 0.2%
Mortis 49.2% 9.7% 10.4%
Nani 48.6% 0.5% 0.3%
Barley 47.7% 0.6% 0.3%
Colt 47.7% 2.8% 1.9%
Brock 47.2% 1.7% 0.9%
Dynamike 45.5% 2.1% 1.2%
Piper 44.6% 0.7% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Chiến trường lén lút

Chiến trường lén lút

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 76.0% 2.6% 3.0%
Eve 67.7% 1.1% 0.5%
Lola 64.8% 1.0% 0.6%
Ash 64.4% 2.0% 2.5%
Fang 62.5% 2.7% 2.3%
Griff 62.2% 1.9% 2.0%
Grom 61.8% 0.9% 0.5%
Jacky 61.8% 2.6% 2.8%
Meg 61.7% 0.6% 0.3%
Rosa 60.5% 3.0% 3.2%
Sandy 60.0% 1.7% 1.2%
Nita 59.2% 1.8% 1.4%
Lou 59.2% 0.9% 0.2%
Emz 59.0% 2.4% 2.0%
Frank 58.3% 3.4% 4.0%
Gale 58.3% 2.2% 1.0%
Mr. P 58.1% 0.5% 0.2%
Đại Tá Ruffs 58.1% 0.9% 0.3%
Amber 57.7% 0.6% 0.4%
8-Bit 57.1% 0.5% 0.2%
Jessie 57.1% 1.3% 0.8%
Bea 56.9% 1.2% 0.5%
Squeak 56.8% 1.4% 0.7%
Tara 56.7% 3.3% 1.9%
Quạ 56.3% 1.5% 0.3%
Buzz 56.0% 2.3% 1.5%
Max 56.0% 1.3% 0.4%
Belle 55.9% 0.6% 0.2%
Bibi 55.5% 3.7% 3.2%
Darryl 55.4% 2.2% 1.4%
Spike 55.2% 1.7% 0.8%
El Primo 54.9% 3.6% 2.4%
Pam 54.7% 1.0% 0.7%
Bull 54.6% 2.6% 1.8%
Leon 54.5% 1.1% 0.6%
Shelly 54.3% 3.2% 2.9%
Colette 53.9% 0.9% 0.5%
Penny 53.8% 0.7% 0.4%
Bo 53.8% 1.4% 0.8%
Poco 53.7% 2.1% 1.5%
Rico 52.3% 3.2% 2.0%
Surge 51.6% 2.9% 1.5%
Carl 51.5% 0.8% 0.4%
Rô Bốt Rau Mầm 51.5% 0.6% 0.2%
Stu 51.2% 1.7% 0.6%
Edgar 51.1% 2.1% 1.4%
Thần Đèn 51.0% 0.6% 0.1%
Tick 50.3% 1.3% 0.4%
Nani 49.8% 0.4% 0.1%
Colt 49.3% 1.9% 0.8%
Byron 48.6% 1.3% 0.2%
Mortis 48.2% 8.1% 4.6%
Barley 47.5% 0.7% 0.2%
Brock 47.4% 1.1% 0.4%
Dynamike 45.3% 2.4% 0.9%
Piper 43.4% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mỏ đá cứng

Mỏ đá cứng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 76.5% 0.3% 0.5%
Eve 65.7% 2.2% 2.0%
Ash 65.7% 1.5% 3.3%
Đại Tá Ruffs 62.3% 1.5% 1.1%
Mr. P 62.1% 1.3% 0.9%
Fang 61.3% 2.4% 3.2%
Meg 60.8% 1.0% 1.2%
Lola 60.0% 1.4% 1.7%
Grom 59.7% 1.2% 0.8%
Tara 59.3% 3.8% 3.9%
Griff 59.3% 1.7% 2.5%
Rosa 59.0% 2.3% 3.6%
Sandy 59.0% 2.3% 3.0%
Max 57.9% 1.2% 0.8%
Belle 57.8% 1.9% 1.3%
Nita 57.7% 1.3% 1.4%
8-Bit 57.4% 1.6% 1.7%
Lou 57.3% 0.9% 0.5%
Carl 57.1% 1.1% 1.0%
Pam 57.0% 1.9% 2.5%
Penny 56.8% 1.6% 1.5%
Buzz 56.7% 1.4% 1.4%
Jacky 56.4% 0.8% 0.8%
Amber 56.4% 1.0% 1.0%
Leon 56.3% 2.0% 2.0%
Bibi 56.2% 1.1% 1.5%
Rico 56.1% 5.9% 5.9%
Jessie 56.1% 2.3% 2.3%
Darryl 55.9% 1.3% 1.4%
Bo 55.7% 2.7% 3.0%
Frank 55.6% 0.7% 1.2%
Quạ 55.4% 2.4% 0.8%
Squeak 55.2% 2.1% 1.8%
Poco 55.0% 3.0% 4.1%
Surge 55.0% 2.5% 2.6%
Spike 54.8% 1.9% 1.4%
Colette 54.7% 1.0% 0.8%
Gale 54.5% 1.3% 1.0%
Bull 54.4% 1.1% 1.1%
Emz 54.2% 2.6% 3.1%
El Primo 53.7% 0.9% 0.8%
Stu 53.7% 1.8% 1.3%
Mortis 53.3% 4.9% 6.0%
Piper 53.1% 2.3% 1.4%
Rô Bốt Rau Mầm 53.1% 0.9% 0.3%
Thần Đèn 52.9% 2.2% 1.0%
Edgar 52.1% 1.4% 1.3%
Byron 51.8% 2.9% 1.1%
Bea 51.7% 1.4% 0.9%
Nani 51.1% 0.6% 0.3%
Colt 49.9% 1.6% 1.0%
Shelly 49.5% 1.2% 5.6%
Tick 49.4% 2.0% 0.8%
Dynamike 48.7% 1.8% 1.1%
Brock 48.6% 1.8% 1.0%
Barley 48.5% 1.0% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Không gian thư thái

Không gian thư thái

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 72.4% 3.3% 5.5%
Ash 66.8% 1.4% 3.2%
Eve 65.8% 2.3% 1.9%
Lola 62.5% 1.4% 1.6%
Đại Tá Ruffs 62.2% 1.4% 1.0%
Mr. P 62.1% 1.5% 1.1%
Meg 61.3% 1.0% 1.0%
Fang 61.2% 2.2% 2.8%
Grom 60.9% 1.6% 1.2%
Sandy 60.3% 2.0% 2.7%
Griff 59.7% 1.7% 2.5%
Nita 59.4% 1.4% 1.5%
Buzz 59.0% 1.3% 1.3%
Jacky 58.2% 0.7% 0.8%
8-Bit 58.2% 1.0% 1.0%
Squeak 58.0% 2.7% 2.5%
Tara 57.7% 2.5% 2.4%
Surge 57.3% 2.4% 2.9%
Bibi 57.2% 1.1% 1.5%
Rosa 57.1% 1.0% 1.3%
Leon 57.0% 1.6% 1.6%
Max 57.0% 1.1% 0.7%
Carl 56.7% 1.2% 1.0%
Belle 56.7% 1.4% 1.0%
Thần Đèn 56.7% 2.1% 1.2%
Quạ 56.6% 2.0% 0.8%
Penny 56.5% 2.2% 2.3%
Bo 56.2% 3.1% 3.4%
Jessie 56.0% 2.7% 2.8%
Darryl 56.0% 1.2% 1.2%
Spike 56.0% 2.7% 2.3%
Emz 55.9% 2.2% 2.5%
Amber 55.7% 1.0% 1.0%
Rico 55.6% 3.1% 2.8%
Lou 55.3% 1.1% 0.5%
Mortis 55.2% 3.8% 4.8%
Pam 55.1% 1.8% 2.4%
Stu 54.8% 1.8% 1.3%
Rô Bốt Rau Mầm 54.4% 1.5% 0.7%
Colette 53.9% 1.0% 0.8%
Gale 53.6% 1.3% 1.0%
Poco 53.2% 2.9% 3.8%
Bull 53.1% 0.8% 0.7%
Byron 52.1% 3.0% 1.1%
Barley 51.8% 1.7% 0.8%
Dynamike 51.6% 2.7% 2.0%
Frank 51.5% 0.8% 1.3%
Edgar 51.4% 1.4% 1.2%
Tick 51.4% 3.5% 1.9%
Bea 50.2% 1.2% 0.7%
Nani 50.0% 0.6% 0.3%
Shelly 49.1% 1.1% 6.9%
Piper 48.9% 1.2% 0.5%
Brock 48.6% 2.5% 1.4%
Colt 46.5% 1.8% 1.1%
El Primo 43.7% 1.0% 0.8%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Cấp tốc gấp đôi

Cấp tốc gấp đôi

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 73.4% 0.3% 0.5%
Ash 66.8% 1.7% 4.0%
Eve 64.3% 2.2% 1.8%
Meg 60.9% 1.0% 1.1%
Mr. P 60.8% 1.3% 0.8%
Lola 60.3% 1.5% 1.6%
Fang 60.2% 2.5% 3.3%
Đại Tá Ruffs 59.8% 1.1% 0.8%
Grom 59.5% 1.2% 0.7%
Sandy 59.4% 2.9% 3.8%
Griff 59.2% 2.0% 3.3%
Quạ 58.3% 3.3% 1.2%
Tara 57.9% 5.1% 5.8%
Nita 57.7% 1.6% 1.9%
Emz 57.7% 4.2% 5.9%
Rosa 57.5% 2.8% 4.7%
8-Bit 57.3% 1.0% 0.9%
Jessie 57.1% 2.7% 2.6%
Frank 56.6% 1.0% 1.8%
Jacky 56.5% 1.0% 1.2%
Bo 56.5% 3.4% 3.6%
Pam 56.4% 2.1% 2.7%
Belle 56.1% 1.1% 0.8%
Lou 55.9% 1.0% 0.4%
Max 55.7% 1.0% 0.6%
Bibi 55.6% 1.2% 1.4%
Penny 55.1% 1.4% 1.2%
Colette 55.1% 0.9% 0.7%
Poco 54.8% 3.2% 4.4%
Squeak 54.8% 2.3% 1.8%
Carl 54.7% 1.0% 0.8%
Amber 54.4% 1.5% 1.3%
Darryl 54.2% 1.4% 1.4%
Thần Đèn 54.0% 2.6% 1.0%
Buzz 53.9% 1.4% 1.3%
Gale 53.8% 1.5% 1.2%
Stu 53.5% 1.4% 0.9%
Spike 53.4% 2.3% 1.7%
Surge 53.3% 2.4% 2.4%
Leon 53.3% 1.6% 1.4%
El Primo 52.5% 1.1% 1.0%
Mortis 52.4% 3.9% 4.4%
Bull 52.4% 1.1% 1.1%
Nani 52.1% 0.6% 0.4%
Edgar 51.5% 1.5% 1.5%
Rô Bốt Rau Mầm 51.4% 0.8% 0.3%
Shelly 51.0% 1.5% 5.9%
Byron 50.9% 2.5% 0.7%
Colt 50.6% 1.5% 0.9%
Rico 50.3% 1.5% 0.9%
Bea 50.2% 1.0% 0.6%
Brock 49.5% 1.9% 1.0%
Piper 49.2% 1.0% 0.4%
Tick 48.2% 2.1% 0.8%
Dynamike 47.1% 1.6% 0.7%
Barley 44.5% 1.0% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Khoai tây nóng hổi

Khoai tây nóng hổi

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Bibi 67.9% 2.2% 2.4%
Nita 67.1% 5.0% 3.0%
Fang 62.4% 1.5% 0.4%
8-Bit 62.2% 2.1% 0.9%
Darryl 61.2% 4.5% 3.4%
Emz 61.1% 4.9% 2.9%
Tara 60.3% 4.1% 1.5%
Frank 60.2% 0.6% 0.4%
Meg 60.0% 0.3% 0.1%
Edgar 59.5% 2.6% 1.6%
Mr. P 59.3% 0.5% 0.1%
Pam 58.5% 0.3% 0.1%
Ash 58.3% 0.5% 0.2%
Bull 58.2% 2.9% 2.3%
Griff 58.0% 1.8% 0.9%
Rosa 57.1% 0.7% 0.3%
Leon 56.8% 1.0% 0.3%
Grom 56.7% 0.3% 0.0%
Đại Tá Ruffs 56.3% 1.4% 0.2%
El Primo 55.8% 2.3% 1.8%
Jessie 55.6% 4.3% 2.6%
Eve 55.4% 2.3% 0.2%
Spike 55.3% 5.7% 2.0%
Jacky 55.2% 0.3% 0.1%
Barley 54.9% 3.0% 1.9%
Colette 54.7% 1.5% 0.6%
Dynamike 54.6% 3.5% 2.3%
Penny 54.2% 2.9% 1.0%
Buzz 53.5% 1.2% 0.6%
Sandy 53.4% 0.3% 0.0%
Mortis 52.4% 0.3% 0.0%
Surge 51.9% 1.7% 0.3%
Bo 51.5% 2.6% 0.8%
Colt 51.4% 5.1% 2.8%
Stu 51.0% 2.1% 0.2%
Rico 50.6% 4.3% 1.3%
Gale 50.5% 1.4% 0.2%
Amber 50.3% 1.6% 0.7%
Janet 50.0% 0.1% 0.1%
Max 49.2% 0.9% 0.4%
Thần Đèn 47.5% 0.0% 0.0%
Bea 47.1% 0.4% 0.0%
Nani 46.6% 0.3% 0.0%
Lola 46.5% 1.7% 0.5%
Squeak 46.4% 1.7% 0.5%
Brock 46.2% 5.2% 2.3%
Quạ 45.1% 1.0% 0.1%
Poco 44.6% 0.3% 0.0%
Byron 44.0% 0.6% 0.0%
Belle 43.5% 1.5% 0.3%
Carl 42.0% 0.4% 0.1%
Shelly 42.0% 1.0% 54.4%
Rô Bốt Rau Mầm 35.9% 0.3% 0.0%
Piper 35.3% 0.3% 0.0%
Tick 29.2% 0.7% 0.1%
Lou 27.0% 0.2% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vùng an toàn

Vùng an toàn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 73.5% 3.0% 1.0%
Bibi 70.5% 0.4% 0.3%
Meg 63.9% 0.4% 0.1%
Jessie 63.0% 4.3% 3.2%
Colette 62.9% 2.4% 2.0%
Bull 62.2% 0.9% 0.8%
Darryl 62.1% 2.7% 2.4%
Quạ 61.8% 1.4% 0.2%
Tara 61.4% 1.4% 0.3%
Rico 60.9% 4.7% 2.8%
Nita 60.7% 3.7% 2.1%
El Primo 60.5% 1.0% 0.9%
Grom 60.3% 0.3% 0.1%
Spike 59.6% 5.9% 2.3%
Mortis 58.9% 0.2% 0.0%
Amber 58.8% 1.9% 0.8%
Buzz 58.7% 0.6% 0.4%
Mr. P 58.7% 0.8% 0.1%
Jacky 58.2% 0.1% 0.0%
Rosa 57.2% 0.1% 0.0%
Thần Đèn 57.1% 0.1% 0.0%
Max 56.6% 1.3% 0.5%
Bo 56.5% 3.6% 1.6%
Belle 56.5% 4.6% 1.2%
Edgar 56.2% 1.7% 0.9%
Emz 56.1% 2.5% 1.2%
Janet 55.9% 0.1% 0.0%
Colt 55.8% 6.8% 4.4%
Poco 55.2% 0.2% 0.0%
Griff 55.1% 1.5% 0.7%
Brock 55.0% 6.7% 4.1%
Lola 54.8% 2.3% 0.7%
Gale 54.7% 1.3% 0.2%
Penny 54.0% 4.2% 2.3%
Bea 53.5% 1.5% 0.2%
Piper 53.5% 3.7% 1.1%
8-Bit 52.7% 3.0% 1.6%
Squeak 52.6% 2.0% 0.8%
Byron 52.6% 3.8% 0.3%
Stu 52.4% 1.2% 0.1%
Fang 51.5% 1.5% 0.6%
Ash 48.7% 0.1% 0.1%
Sandy 48.7% 0.1% 0.0%
Leon 47.7% 0.9% 0.1%
Nani 47.3% 1.0% 0.4%
Frank 46.8% 0.3% 0.1%
Surge 46.5% 0.9% 0.2%
Dynamike 46.4% 1.9% 0.8%
Đại Tá Ruffs 45.6% 0.7% 0.0%
Shelly 45.2% 0.5% 55.2%
Carl 45.1% 0.4% 0.1%
Barley 42.8% 1.1% 0.3%
Tick 41.1% 1.0% 0.0%
Lou 40.0% 0.3% 0.0%
Pam 38.7% 0.3% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 37.3% 0.5% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bất khả xâm phạm

Bất khả xâm phạm

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Buzz 65.4% 0.8% 0.7%
Ash 64.6% 0.3% 0.2%
Sandy 64.3% 0.2% 0.1%
Bull 64.1% 2.0% 2.0%
Bibi 64.0% 1.3% 1.2%
Rosa 62.6% 0.1% 0.1%
El Primo 62.5% 1.9% 1.6%
Tara 62.3% 2.0% 0.7%
Darryl 62.3% 3.1% 2.8%
Eve 60.6% 2.3% 0.2%
Nita 60.4% 4.3% 2.8%
Leon 60.2% 1.2% 0.4%
Max 59.6% 1.6% 0.7%
Lola 58.8% 1.9% 0.6%
Amber 58.8% 1.3% 0.6%
Spike 58.5% 5.5% 1.8%
Edgar 58.2% 2.5% 2.0%
Fang 57.2% 1.1% 0.3%
Gale 56.6% 1.2% 0.1%
Emz 56.5% 2.8% 1.6%
Griff 56.0% 2.8% 2.0%
Colt 55.3% 6.5% 3.8%
Stu 55.1% 1.5% 0.1%
Brock 55.0% 6.5% 3.5%
Mr. P 54.3% 1.3% 0.4%
Đại Tá Ruffs 54.2% 1.3% 0.1%
Bo 54.1% 3.5% 1.5%
Jessie 53.4% 5.1% 2.4%
Surge 53.1% 1.1% 0.2%
Dynamike 52.7% 2.8% 1.8%
Piper 52.3% 2.3% 0.6%
Belle 52.2% 2.4% 0.3%
Byron 51.7% 2.7% 0.2%
Barley 51.1% 2.7% 1.5%
Quạ 51.0% 1.8% 0.4%
Pam 50.7% 0.4% 0.3%
Rico 50.5% 3.5% 1.1%
Colette 50.0% 1.0% 0.6%
Frank 50.0% 0.6% 0.4%
Penny 48.7% 3.3% 1.2%
Bea 47.5% 0.7% 0.1%
Carl 46.5% 0.3% 0.1%
Squeak 46.3% 1.8% 0.6%
Thần Đèn 45.8% 0.1% 0.0%
Poco 45.2% 0.2% 0.0%
Janet 44.8% 0.8% 0.1%
8-Bit 44.3% 1.1% 0.3%
Grom 43.0% 0.5% 0.2%
Shelly 42.6% 0.7% 55.3%
Nani 41.6% 0.6% 0.2%
Meg 40.8% 0.2% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 38.1% 0.9% 0.1%
Lou 36.7% 0.2% 0.0%
Tick 32.2% 1.1% 0.1%
Mortis 31.3% 0.2% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vòng tròn lửa

Vòng tròn lửa

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 70.7% 3.2% 5.1%
Ash 69.1% 1.0% 2.2%
Eve 68.3% 3.1% 2.4%
Sandy 63.6% 2.7% 3.7%
Nita 61.8% 0.9% 0.8%
Frank 61.8% 0.9% 1.5%
Gale 61.6% 2.0% 1.8%
Meg 61.5% 1.4% 1.7%
Poco 61.2% 4.2% 7.6%
Griff 61.2% 2.3% 3.8%
Rosa 60.7% 0.9% 0.9%
Fang 60.7% 2.0% 2.4%
Quạ 60.2% 2.7% 0.9%
Lola 60.1% 1.7% 1.8%
Pam 59.7% 2.6% 3.5%
Darryl 59.7% 1.0% 1.0%
Leon 59.7% 1.6% 1.8%
Tara 59.4% 2.1% 1.5%
El Primo 59.3% 0.7% 0.5%
Amber 58.4% 1.9% 2.5%
Bo 58.2% 4.4% 5.6%
Jacky 57.2% 0.5% 0.3%
Spike 57.2% 2.7% 1.9%
Max 57.2% 1.0% 0.6%
Jessie 57.0% 3.2% 3.3%
Emz 56.9% 3.9% 5.0%
Đại Tá Ruffs 56.7% 1.1% 0.5%
Mr. P 56.0% 0.8% 0.3%
Bibi 55.8% 0.7% 0.7%
Surge 55.6% 1.3% 1.0%
Grom 55.6% 1.1% 0.8%
Colette 55.3% 0.9% 0.7%
Lou 55.2% 2.2% 0.7%
Buzz 55.2% 0.7% 0.6%
Stu 55.0% 1.2% 0.7%
Penny 54.5% 3.4% 3.7%
Squeak 54.4% 3.1% 2.5%
Belle 54.1% 2.1% 1.4%
Bea 53.3% 1.8% 1.4%
8-Bit 52.9% 1.2% 1.1%
Bull 52.7% 0.5% 0.3%
Shelly 52.7% 0.6% 8.4%
Carl 51.6% 0.7% 0.5%
Rico 51.0% 2.4% 1.7%
Mortis 50.9% 1.6% 1.6%
Tick 50.5% 4.8% 2.4%
Nani 48.5% 0.6% 0.4%
Byron 48.1% 3.0% 0.7%
Edgar 47.7% 0.8% 0.6%
Thần Đèn 46.4% 0.6% 0.1%
Colt 45.7% 1.2% 0.7%
Barley 45.1% 1.1% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 44.2% 1.0% 0.2%
Brock 43.9% 1.7% 0.8%
Dynamike 42.8% 1.6% 0.6%
Piper 40.0% 1.5% 0.5%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bọ cánh cứng Song đấu

Bọ cánh cứng Song đấu

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 68.0% 1.1% 0.7%
Eve 67.2% 2.2% 0.8%
Sandy 64.7% 4.7% 4.2%
Quạ 64.3% 2.5% 0.3%
Darryl 63.9% 1.3% 0.9%
Nita 62.4% 1.7% 0.9%
Emz 62.1% 3.5% 2.6%
Poco 61.8% 3.2% 2.5%
Meg 61.1% 0.6% 0.2%
Bea 60.3% 0.9% 0.3%
Frank 60.1% 1.9% 1.7%
Griff 59.9% 2.3% 1.6%
Penny 59.5% 3.6% 1.9%
Spike 59.0% 5.5% 2.2%
Leon 58.9% 2.3% 1.1%
Jessie 58.9% 4.9% 2.0%
Stu 58.8% 2.4% 1.1%
Pam 58.8% 1.8% 1.1%
Tara 58.7% 4.4% 1.6%
Byron 58.1% 1.6% 0.2%
Bo 58.1% 4.9% 2.5%
Surge 58.0% 2.3% 1.5%
Jacky 57.8% 0.7% 0.5%
Lou 57.8% 1.4% 0.1%
Mortis 57.5% 1.8% 1.4%
Fang 57.1% 1.9% 0.9%
Lola 56.6% 0.8% 0.3%
Đại Tá Ruffs 56.4% 0.7% 0.0%
Bull 55.4% 0.3% 0.2%
Mr. P 55.4% 0.7% 0.1%
Amber 55.4% 1.6% 0.7%
Tick 55.1% 1.6% 0.4%
Gale 55.0% 4.4% 1.2%
Max 54.9% 0.7% 0.1%
Ash 54.1% 0.9% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 53.9% 1.7% 0.4%
Bibi 53.4% 1.0% 0.7%
Rosa 52.1% 1.3% 0.7%
Buzz 51.5% 0.9% 0.2%
Squeak 51.5% 2.8% 0.7%
Barley 51.4% 1.6% 0.3%
Grom 51.2% 0.4% 0.1%
Thần Đèn 50.7% 0.2% 0.0%
Belle 50.4% 1.5% 0.3%
El Primo 50.0% 0.8% 0.2%
Rico 49.6% 0.8% 0.3%
Edgar 48.4% 1.3% 0.5%
Shelly 48.2% 0.9% 55.2%
Colette 47.8% 0.4% 0.2%
8-Bit 47.8% 0.7% 0.1%
Dynamike 46.4% 2.6% 0.6%
Brock 43.8% 2.3% 0.4%
Colt 41.4% 1.1% 0.2%
Piper 40.3% 0.2% 0.0%
Carl 38.9% 0.2% 0.0%
Nani 30.3% 0.1% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Khu vực mở

Khu vực mở

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 65.9% 2.3% 0.6%
Sandy 64.9% 2.8% 2.4%
Janet 64.3% 1.6% 1.0%
Jacky 63.9% 0.2% 0.1%
Quạ 63.6% 4.6% 0.9%
Max 63.1% 1.5% 0.6%
Gale 62.3% 3.8% 2.0%
Amber 62.1% 2.0% 1.4%
Darryl 61.8% 1.0% 0.6%
Emz 61.4% 2.7% 1.9%
Pam 61.4% 2.4% 2.1%
Nita 61.2% 1.1% 0.5%
Poco 60.9% 2.9% 2.7%
Bo 60.0% 4.9% 2.6%
Spike 59.9% 5.3% 2.1%
Colette 59.3% 0.6% 0.4%
Leon 59.3% 3.1% 2.0%
Stu 59.2% 2.3% 1.2%
Tara 58.9% 3.4% 1.6%
Frank 58.7% 0.9% 0.6%
Jessie 58.0% 4.6% 2.3%
Bull 57.5% 0.3% 0.1%
Bea 57.5% 3.3% 1.7%
Belle 56.8% 3.1% 0.9%
Mr. P 56.6% 0.9% 0.2%
Rico 55.6% 0.8% 0.2%
Mortis 55.2% 1.3% 1.0%
Lola 54.8% 1.8% 0.9%
Surge 53.6% 1.6% 0.9%
Meg 53.1% 0.9% 0.5%
Thần Đèn 52.7% 0.7% 0.1%
Griff 52.1% 2.2% 1.6%
Lou 52.1% 1.0% 0.0%
Shelly 52.0% 0.7% 53.3%
Penny 51.6% 2.4% 0.9%
Đại Tá Ruffs 51.6% 0.6% 0.1%
Squeak 50.8% 2.1% 0.6%
Byron 50.1% 3.3% 0.6%
Fang 49.6% 2.0% 0.8%
Ash 49.0% 0.4% 0.4%
Piper 47.7% 2.6% 0.9%
Carl 46.9% 0.3% 0.1%
Colt 46.0% 1.9% 0.6%
8-Bit 44.9% 1.4% 0.5%
Bibi 44.7% 0.5% 0.2%
Buzz 44.5% 0.6% 0.2%
Nani 44.0% 0.5% 0.1%
Grom 43.5% 0.3% 0.1%
Dynamike 42.6% 1.3% 0.3%
Edgar 41.3% 1.0% 0.3%
Tick 41.3% 1.2% 0.2%
Brock 41.2% 3.1% 0.4%
El Primo 41.2% 0.5% 0.1%
Rosa 41.1% 0.5% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 40.6% 0.3% 0.0%
Barley 33.6% 0.6% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Viên đá của Belle

Viên đá của Belle

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 62.2% 3.1% 1.4%
Rô Bốt Rau Mầm 61.2% 3.6% 2.3%
Grom 60.9% 1.8% 1.3%
Leon 60.8% 3.6% 1.9%
Spike 58.5% 5.9% 2.8%
Piper 58.5% 3.4% 1.7%
Mr. P 58.4% 3.3% 1.5%
Brock 58.4% 7.0% 3.5%
Rico 58.3% 3.7% 2.0%
Tick 58.2% 1.9% 0.8%
Mortis 58.0% 2.0% 1.3%
Byron 57.4% 3.8% 1.1%
Stu 56.4% 2.5% 1.0%
Squeak 56.2% 2.3% 1.1%
Thần Đèn 55.0% 2.3% 0.8%
Surge 55.0% 2.2% 0.9%
Đại Tá Ruffs 55.0% 1.0% 0.4%
Nani 54.8% 0.7% 0.1%
Sandy 54.5% 0.6% 0.4%
Frank 54.2% 0.3% 0.2%
Bo 54.1% 3.1% 1.6%
Belle 54.0% 4.3% 1.2%
Pam 53.6% 0.3% 0.1%
Fang 53.6% 2.1% 1.1%
Max 53.5% 1.1% 0.6%
Lola 53.4% 0.8% 0.3%
Carl 52.8% 0.4% 0.2%
Janet 52.7% 1.5% 0.9%
Penny 52.7% 1.3% 0.7%
Nita 52.4% 0.8% 0.3%
Quạ 52.4% 2.5% 0.4%
Jessie 51.8% 2.3% 1.0%
Dynamike 51.8% 3.1% 1.3%
Darryl 51.5% 1.0% 0.6%
Bea 51.3% 2.4% 0.6%
Griff 51.1% 0.8% 0.3%
Emz 50.9% 1.6% 0.6%
Colt 50.8% 3.1% 1.2%
Barley 50.5% 1.8% 0.5%
Buzz 50.0% 1.0% 0.3%
Ash 50.0% 0.3% 0.3%
8-Bit 49.4% 0.5% 0.2%
Bibi 49.4% 0.3% 0.2%
Edgar 49.1% 2.3% 0.8%
Poco 49.1% 0.5% 0.2%
Gale 49.0% 1.7% 0.6%
Shelly 48.0% 0.7% 55.9%
Amber 47.5% 0.4% 0.2%
Jacky 47.2% 0.1% 0.0%
Colette 46.7% 0.5% 0.1%
Tara 46.0% 1.3% 0.4%
Rosa 45.7% 0.2% 0.1%
Lou 45.1% 0.3% 0.1%
El Primo 42.4% 0.3% 0.1%
Meg 30.6% 0.1% 0.1%
Bull 30.2% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 70.9% 0.4% 0.5%
Eve 63.0% 2.7% 2.4%
Lola 61.5% 1.2% 1.1%
Ash 61.4% 0.7% 0.9%
Grom 61.3% 1.5% 1.2%
Mr. P 59.3% 1.5% 1.0%
Sandy 59.2% 0.7% 0.7%
Thần Đèn 59.0% 1.5% 1.0%
Leon 58.8% 3.3% 3.3%
Frank 58.7% 0.5% 0.7%
Squeak 58.6% 2.1% 1.7%
Griff 58.0% 1.4% 1.4%
Rosa 57.7% 0.6% 0.6%
Bo 57.4% 2.6% 2.3%
Fang 57.3% 3.2% 3.2%
Tara 57.1% 1.8% 1.3%
Darryl 56.9% 1.4% 1.3%
8-Bit 56.7% 0.9% 0.8%
Meg 56.7% 0.4% 0.3%
Đại Tá Ruffs 56.6% 1.3% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 56.6% 1.8% 1.2%
Pam 56.5% 0.5% 0.5%
Rico 55.9% 5.6% 5.4%
Penny 55.9% 1.2% 0.9%
Lou 55.8% 0.8% 0.4%
Amber 55.6% 0.8% 0.6%
Spike 55.4% 2.6% 1.8%
Bull 55.2% 0.7% 0.6%
Jacky 55.1% 0.5% 0.3%
Emz 54.9% 1.6% 1.4%
Max 54.9% 1.1% 0.8%
Brock 54.8% 5.2% 4.0%
Bibi 54.8% 0.7% 0.7%
Nita 54.7% 0.9% 0.6%
Gale 54.6% 1.4% 1.1%
Tick 54.6% 2.7% 1.4%
Poco 54.3% 1.0% 0.9%
Buzz 54.2% 1.5% 1.2%
Carl 54.1% 0.8% 0.6%
Piper 54.0% 3.9% 2.4%
Belle 53.9% 2.9% 1.7%
Colette 53.7% 0.9% 0.6%
Quạ 53.6% 2.4% 1.2%
Mortis 53.5% 3.7% 4.2%
Edgar 53.2% 3.2% 2.9%
Surge 53.1% 2.3% 1.8%
Jessie 53.1% 2.0% 1.3%
Byron 53.0% 2.8% 1.2%
Nani 52.9% 1.1% 0.6%
Shelly 52.4% 1.5% 8.9%
Dynamike 52.2% 3.2% 2.1%
Stu 52.1% 1.8% 1.1%
El Primo 52.0% 0.8% 0.6%
Bea 51.2% 2.6% 1.4%
Barley 51.1% 0.8% 0.2%
Colt 50.9% 2.9% 1.7%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Đánh dấu chữ X

Đánh dấu chữ X

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 64.2% 2.9% 1.3%
Spike 62.7% 5.6% 3.1%
Tara 60.3% 2.2% 0.9%
Mr. P 59.9% 2.6% 0.9%
Leon 59.7% 4.1% 2.1%
Thần Đèn 59.7% 2.6% 1.3%
Emz 59.1% 2.0% 0.9%
Bo 59.0% 3.9% 2.3%
Piper 59.0% 4.2% 1.9%
Tick 58.6% 2.0% 0.7%
Pam 58.4% 0.4% 0.3%
Belle 58.2% 4.4% 1.9%
Janet 58.0% 1.4% 0.9%
Max 57.9% 1.5% 0.7%
Carl 57.5% 0.3% 0.1%
Nani 57.4% 1.6% 0.7%
8-Bit 57.3% 0.8% 0.3%
Mortis 57.2% 1.4% 1.2%
Brock 57.1% 6.8% 3.5%
Squeak 56.9% 2.3% 1.0%
Darryl 56.5% 1.0% 0.5%
Quạ 56.2% 4.0% 0.7%
Jacky 56.2% 0.3% 0.2%
Lola 55.9% 0.8% 0.4%
Byron 55.1% 4.4% 1.2%
Rô Bốt Rau Mầm 54.8% 1.8% 0.9%
Poco 54.8% 0.5% 0.3%
Grom 54.6% 0.8% 0.3%
Gale 54.5% 1.7% 0.7%
Bull 54.3% 0.3% 0.2%
Frank 54.0% 0.5% 0.3%
Shelly 53.7% 1.1% 56.6%
Bibi 53.2% 0.5% 0.2%
Colt 52.9% 3.6% 1.4%
Sandy 52.8% 1.1% 0.7%
Jessie 52.5% 2.8% 1.0%
Amber 52.3% 0.7% 0.3%
Barley 52.1% 0.6% 0.1%
Bea 51.4% 3.1% 0.8%
Stu 50.9% 2.0% 0.7%
Colette 50.5% 0.4% 0.1%
Edgar 50.4% 1.6% 0.6%
Dynamike 50.2% 1.8% 0.6%
Griff 50.2% 1.2% 0.7%
El Primo 50.0% 0.3% 0.1%
Penny 49.5% 1.3% 0.4%
Rico 49.5% 1.2% 0.4%
Fang 48.7% 2.3% 1.0%
Lou 48.6% 0.3% 0.0%
Surge 48.0% 1.9% 0.7%
Rosa 46.8% 0.5% 0.2%
Meg 45.7% 0.2% 0.0%
Đại Tá Ruffs 45.6% 0.7% 0.1%
Nita 45.2% 0.8% 0.2%
Buzz 43.1% 0.7% 0.2%
Ash 42.5% 0.3% 0.2%

Best Teams

Chọn đội hình tốt nhất cho bạn và đội của bạn. Pick the best for you and your friends.