Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 442d 8h ago
Ý tưởng bởi
Tấn công lắp ráp

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 46.1% 5.4%
Buster 71.4% 4.8%
Buzz 48.9% 2.8%
Dynamike 43.4% 2.8%
Sam 64.8% 2.7%
Gus 61.7% 2.6%
Surge 47.5% 2.5%
Otis 63.6% 2.4%
Brock 47.2% 2.4%
Edgar 43.4% 2.4%
Colt 46.2% 2.3%
Tara 50.8% 2.1%
Quạ 50.0% 2.0%
Stu 48.7% 2.0%
Griff 53.5% 1.9%
Max 51.7% 1.9%
Leon 50.6% 1.9%
Bo 48.3% 1.9%
Bibi 48.7% 1.8%
Piper 47.6% 1.8%
Shelly 45.9% 1.8%
Fang 53.7% 1.7%
Spike 50.2% 1.7%
Bea 49.3% 1.7%
El Primo 48.7% 1.7%
Tick 48.4% 1.7%
Janet 58.0% 1.6%
Gale 51.0% 1.6%
Rico 48.0% 1.6%
Eve 55.2% 1.5%
Poco 51.2% 1.5%
Carl 50.0% 1.5%
Bonnie 60.2% 1.4%
Squeak 51.7% 1.4%
Emz 50.6% 1.4%
Thần Đèn 50.0% 1.4%
Byron 45.3% 1.4%
Nita 55.9% 1.3%
Colette 50.9% 1.3%
Frank 51.1% 1.2%
Belle 51.0% 1.2%
Bull 50.1% 1.2%
Grom 54.7% 1.1%
Darryl 51.5% 1.1%
Jessie 51.4% 1.1%
Ash 57.5% 1.0%
Lola 55.7% 1.0%
Amber 53.2% 1.0%
Penny 51.5% 1.0%
Meg 57.0% 0.9%
Lou 52.8% 0.9%
Jacky 52.4% 0.9%
Ruffs 51.6% 0.9%
Pam 50.2% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 49.8% 0.9%
Nani 48.7% 0.9%
Sandy 55.3% 0.8%
Barley 48.7% 0.8%
8-Bit 52.6% 0.7%
Mr. P 52.3% 0.7%
Rosa 52.0% 0.7%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify