Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 535d 2h ago
Thoát trong gang tấc

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Brock 57.6% 5.8%
Piper 57.2% 5.7%
Tick 57.5% 3.9%
Mortis 52.6% 3.5%
Belle 56.2% 3.4%
Thần Đèn 58.0% 2.9%
Gus 62.7% 2.8%
Eve 62.7% 2.7%
Bea 53.6% 2.7%
Bo 60.0% 2.5%
Rico 57.4% 2.5%
Grom 63.4% 2.4%
Bonnie 63.0% 2.4%
Leon 59.1% 2.3%
Spike 56.4% 2.2%
Byron 51.9% 2.2%
Colt 51.9% 2.2%
Dynamike 51.8% 2.2%
Carl 57.5% 2.1%
Buster 75.9% 2.0%
Otis 63.6% 2.0%
Rô Bốt Rau Mầm 57.2% 2.0%
Quạ 54.5% 2.0%
Squeak 56.6% 1.9%
Nani 58.6% 1.8%
Fang 57.1% 1.8%
Griff 56.6% 1.7%
Janet 60.4% 1.6%
Stu 53.0% 1.6%
Edgar 50.1% 1.6%
Sam 63.6% 1.4%
Max 55.1% 1.3%
Mr. P 59.3% 1.2%
Buzz 53.4% 1.2%
Surge 53.1% 1.2%
Penny 57.2% 1.1%
Tara 57.1% 1.1%
Poco 55.2% 1.1%
Gale 54.2% 1.0%
Lola 57.6% 0.9%
Emz 55.5% 0.8%
Ruffs 54.9% 0.8%
Jessie 53.1% 0.8%
Colette 52.6% 0.8%
Amber 54.1% 0.7%
Barley 52.0% 0.7%
8-Bit 57.6% 0.6%
Meg 56.9% 0.6%
Nita 56.1% 0.6%
Darryl 54.5% 0.6%
Pam 52.9% 0.6%
Bibi 51.6% 0.6%
Ash 58.9% 0.5%
Shelly 53.5% 0.5%
Lou 51.8% 0.5%
Frank 57.0% 0.4%
Sandy 56.3% 0.4%
El Primo 50.1% 0.4%
Jacky 55.7% 0.3%
Bull 52.7% 0.3%
Rosa 54.5% 0.2%
× Thoát trong gang tấc

Thoát trong gang tấc

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify