Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 778d 3h ago
Ý tưởng bởi
Nhà máy đóng thùng

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 46.4% 5.5%
Buster 73.1% 3.7%
Buzz 49.0% 2.8%
Dynamike 43.6% 2.8%
Sam 64.7% 2.7%
Gus 61.7% 2.7%
Surge 47.7% 2.5%
Brock 47.3% 2.4%
Colt 46.4% 2.4%
Otis 63.6% 2.3%
Edgar 44.1% 2.3%
Quạ 49.9% 2.1%
Tara 50.7% 2.0%
Stu 49.0% 2.0%
Bo 48.6% 2.0%
Griff 53.7% 1.9%
Leon 50.7% 1.9%
Bibi 49.2% 1.9%
Piper 47.6% 1.9%
Max 51.8% 1.8%
Tick 48.1% 1.8%
Shelly 46.6% 1.8%
Fang 53.6% 1.7%
Spike 50.1% 1.7%
El Primo 49.0% 1.7%
Rico 48.3% 1.7%
Janet 58.0% 1.6%
Gale 51.2% 1.6%
Bea 49.5% 1.6%
Poco 51.3% 1.5%
Carl 50.3% 1.5%
Bonnie 60.0% 1.4%
Eve 55.7% 1.4%
Squeak 51.4% 1.4%
Emz 50.7% 1.4%
Thần Đèn 49.8% 1.4%
Byron 44.9% 1.4%
Nita 56.1% 1.3%
Colette 50.7% 1.3%
Frank 51.2% 1.2%
Belle 50.7% 1.2%
Bull 50.5% 1.2%
Grom 54.2% 1.1%
Jessie 51.3% 1.1%
Ash 57.2% 1.0%
Lola 55.6% 1.0%
Amber 52.8% 1.0%
Darryl 51.7% 1.0%
Penny 51.6% 1.0%
Meg 56.5% 0.9%
Jacky 53.1% 0.9%
Lou 52.6% 0.9%
Ruffs 51.3% 0.9%
Pam 49.8% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 49.4% 0.9%
Sandy 54.9% 0.8%
Rosa 52.1% 0.8%
Mr. P 51.8% 0.8%
Nani 48.6% 0.8%
Barley 48.6% 0.8%
8-Bit 52.6% 0.7%
× Nhà máy đóng thùng

Nhà máy đóng thùng

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify