Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 221d 11h ago
Ý tưởng bởi
Điểm bất lợi

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 46.0% 5.4%
Buster 71.6% 4.4%
Buzz 48.6% 2.8%
Dynamike 43.1% 2.8%
Sam 64.4% 2.7%
Gus 61.5% 2.6%
Surge 47.3% 2.5%
Otis 63.3% 2.4%
Brock 47.1% 2.4%
Edgar 43.0% 2.4%
Colt 46.1% 2.3%
Tara 50.6% 2.1%
Quạ 49.8% 2.0%
Stu 48.6% 2.0%
Bo 48.2% 2.0%
Griff 53.2% 1.9%
Leon 50.4% 1.9%
Bibi 48.5% 1.9%
Max 51.5% 1.8%
Tick 48.1% 1.8%
Piper 47.5% 1.8%
Shelly 45.7% 1.8%
Fang 53.4% 1.7%
Spike 49.9% 1.7%
Bea 49.3% 1.7%
El Primo 48.4% 1.7%
Rico 47.9% 1.7%
Janet 57.6% 1.6%
Gale 50.8% 1.6%
Eve 54.6% 1.5%
Poco 51.0% 1.5%
Carl 49.9% 1.5%
Bonnie 59.8% 1.4%
Squeak 51.4% 1.4%
Emz 50.4% 1.4%
Thần Đèn 49.8% 1.4%
Byron 44.9% 1.4%
Nita 55.7% 1.3%
Colette 50.7% 1.3%
Belle 50.7% 1.2%
Frank 50.7% 1.2%
Bull 49.8% 1.2%
Grom 54.3% 1.1%
Jessie 51.1% 1.1%
Ash 57.2% 1.0%
Lola 55.4% 1.0%
Amber 52.8% 1.0%
Penny 51.3% 1.0%
Darryl 51.2% 1.0%
Meg 56.6% 0.9%
Lou 52.5% 0.9%
Jacky 52.3% 0.9%
Ruffs 51.2% 0.9%
Pam 49.8% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 49.5% 0.9%
Sandy 54.9% 0.8%
Barley 48.4% 0.8%
Nani 48.4% 0.8%
8-Bit 52.4% 0.7%
Mr. P 51.9% 0.7%
Rosa 51.8% 0.7%
× Điểm bất lợi

Điểm bất lợi

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify