Toinoumc 🃏's profile icon

Toinoumc 🃏

#G2JQC0U

Toinoumc 🃏's Brawl Stars Stats Image for Sharing
Đang tải..

Đang tải..

Chiến binh Brawl:

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+12 recently
+24 hôm nay
+1,103 trong tuần này
+13,056 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Số liệu cơ bản
CúpCúp 74,294
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 74,318
InfoCấp 446
ClubCâu lạc bộ Brawl Kings
League 11Season Sau reset 65,380
Star PointsBrawlers Phần thưởng 17,970
Kỉ lục cá nhân
Unlocked Brawl Stars Chiến binh Brawl đã mở khóa Chiến binh Brawl 64 / 64
3v3 WinsChiến thắng 3 vs 3 86,654
Solo ShowdownChiến thắng Đơn 1,279
Duo ShowdownChiến thắng Đôi 4,101
Robo RumbleĐại Chiến Robot Điên cuồng
Big BrawlerTrò Chơi Lớn -
Power PlayKỉ lục theo mùa 1,383

Personal Log (3)

Qualification (2)

Club (5)

Profile Icon (6)

Battles (25)

21W 4L 0D

Check full push summaries in the Battle Log

Chiến binh Brawl (64/64)

Barley

Barley

(11)

Brawlers' Rank 351,252 Hạng1,252 (2/2/1)
(3) +352

Gadgets

STICKY SYRUP MIXER
STICKY SYRUP MIXER
HERBAL TONIC
HERBAL TONIC

Star Powers

MEDICAL USE
MEDICAL USE
EXTRA NOXIOUS
EXTRA NOXIOUS

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,252
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+24 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+352 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Gray

Gray

(10)

Brawlers' Rank 321,110 Hạng1,110 (2/1/0)
(8) +336

Gadgets

WALKING CANE
WALKING CANE
GRAND PIANO
GRAND PIANO

Star Powers

NEW PERSPECTIVE
NEW PERSPECTIVE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,110
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,110
Power PointPower 10

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+8 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+336 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (8)

Dynamike

Dynamike

(11)

Brawlers' Rank 351,257 Hạng1,257 (2/2/2)
(2) +317

Gadgets

FIDGET SPINNER
FIDGET SPINNER
SATCHEL CHARGE
SATCHEL CHARGE

Star Powers

DYNA-JUMP
DYNA-JUMP
DEMOLITION
DEMOLITION

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,257
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,257
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+15 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+317 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Buster

Buster

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,251 (2/2/2)
(9) +311

Gadgets

UTILITY BELT
UTILITY BELT
SLO-MO REPLAY
SLO-MO REPLAY

Star Powers

BLOCKBUSTER
BLOCKBUSTER
KEVLAR VEST
KEVLAR VEST

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+97 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+311 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (9)

Jacky

Jacky

(11)

Brawlers' Rank 351,252 Hạng1,252 (2/2/2)
(3) +292

Gadgets

PNEUMATIC BOOSTER
PNEUMATIC BOOSTER
REBUILD
REBUILD

Star Powers

COUNTER CRUSH
COUNTER CRUSH
HARDY HARD HAT
HARDY HARD HAT

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,252
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+3 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+292 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Griff

Griff

(11)

Brawlers' Rank 351,252 Hạng1,259 (2/2/1)
(3) +292

Gadgets

PIGGY BANK
PIGGY BANK
COIN SHOWER
COIN SHOWER

Star Powers

KEEP THE CHANGE
KEEP THE CHANGE
BUSINESS RESILIENCE
BUSINESS RESILIENCE

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,252
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,259
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+30 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+292 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Grom

Grom

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,276 (2/2/1)
(2) +291

Gadgets

WATCHTOWER
WATCHTOWER
RADIO CHECK
RADIO CHECK

Star Powers

FOOT PATROL
FOOT PATROL
X-FACTOR
X-FACTOR

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,276
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+63 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+291 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Rosa

Rosa

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,251 (2/2/2)
(3) +291

Gadgets

GROW LIGHT
GROW LIGHT
UNFRIENDLY BUSHES
UNFRIENDLY BUSHES

Star Powers

PLANT LIFE
PLANT LIFE
THORNY GLOVES
THORNY GLOVES

Gears

Gear SPEED Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+6 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+291 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Bea

Bea

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,251 (2/2/0)
(1) +291

Gadgets

HONEY MOLASSES
HONEY MOLASSES
RATTLED HIVE
RATTLED HIVE

Star Powers

INSTA BEALOAD
INSTA BEALOAD
HONEYCOMB
HONEYCOMB

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+27 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+291 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Squeak

Squeak

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,251 (2/2/2)
(3) +291

Gadgets

WINDUP
WINDUP
RESIDUE
RESIDUE

Star Powers

CHAIN REACTION
CHAIN REACTION
SUPER STICKY
SUPER STICKY

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+18 recently
+0 hôm nay
+27 trong tuần này
+291 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Surge

Surge

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,251 (2/2/1)
(2) +291

Gadgets

POWER SURGE
POWER SURGE
POWER SHIELD
POWER SHIELD

Star Powers

TO THE MAX!
TO THE MAX!
SERVE ICE COLD
SERVE ICE COLD

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+15 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+291 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Darryl

Darryl

(11)

Brawlers' Rank 351,250 Hạng1,250 (2/2/2)
(3) +290

Gadgets

RECOILING ROTATOR
RECOILING ROTATOR
TAR BARREL
TAR BARREL

Star Powers

STEEL HOOPS
STEEL HOOPS
ROLLING RELOAD
ROLLING RELOAD

Gears

Gear SPEED Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,250
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+48 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+290 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Sandy

Sandy

(11)

Brawlers' Rank 351,250 Hạng1,251 (2/2/2)
(3) +290

Gadgets

SLEEP STIMULATOR
SLEEP STIMULATOR
SWEET DREAMS
SWEET DREAMS

Star Powers

RUDE SANDS
RUDE SANDS
HEALING WINDS
HEALING WINDS

Gears

Gear VISION Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,250
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+36 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+290 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Emz

Emz

(11)

Brawlers' Rank 351,250 Hạng1,250 (2/2/1)
(2) +290

Gadgets

FRIENDZONER
FRIENDZONER
ACID SPRAY
ACID SPRAY

Star Powers

BAD KARMA
BAD KARMA
HYPE
HYPE

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,250
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+12 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+290 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Nita

Nita

(11)

Brawlers' Rank 351,250 Hạng1,251 (2/2/2)
(3) +290

Gadgets

BEAR PAWS
BEAR PAWS
FAUX FUR
FAUX FUR

Star Powers

BEAR WITH ME
BEAR WITH ME
HYPER BEAR
HYPER BEAR

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,250
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+148 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+290 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Fang

Fang

(11)

Brawlers' Rank 351,236 Hạng1,250 (2/2/2)
(2) +276

Gadgets

CORN-FU
CORN-FU
ROUNDHOUSE KICK
ROUNDHOUSE KICK

Star Powers

FRESH KICKS
FRESH KICKS
DIVINE SOLES
DIVINE SOLES

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,236
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+3 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+276 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Mandy

Mandy

(11)

Brawlers' Rank 331,153 Hạng1,177 (1/1/2)
(6) +262

Gadgets

CARAMELIZE
CARAMELIZE
No Gadget
NOT UNLOCKED

Star Powers

IN MY SIGHTS
IN MY SIGHTS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear VISION Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,153
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,177
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+12 recently
+0 hôm nay
+81 trong tuần này
+262 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (6)

Max

Max

(11)

Brawlers' Rank 351,251 Hạng1,252 (2/2/2)
(2) +251

Gadgets

PHASE SHIFTER
PHASE SHIFTER
SNEAKY SNEAKERS
SNEAKY SNEAKERS

Star Powers

SUPER CHARGED
SUPER CHARGED
RUN N GUN
RUN N GUN

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,251
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+9 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+251 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Otis

Otis

(10)

Brawlers' Rank 341,211 Hạng1,235 (2/2/1)
(1) +251

Gadgets

DORMANT STAR
DORMANT STAR
PHAT SPLATTER
PHAT SPLATTER

Star Powers

STENCIL GLUE
STENCIL GLUE
INK REFILLS
INK REFILLS

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,211
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,235
Power PointPower 10

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-12 recently
+0 hôm nay
+118 trong tuần này
+251 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Jessie

Jessie

(11)

Brawlers' Rank 341,211 Hạng1,238 (2/2/1)
(2) +251

Gadgets

SPARK PLUG
SPARK PLUG
RECOIL SPRING
RECOIL SPRING

Star Powers

ENERGIZE
ENERGIZE
SHOCKY
SHOCKY

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,211
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,238
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-21 recently
+0 hôm nay
-21 trong tuần này
+251 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Penny

Penny

(11)

Brawlers' Rank 351,208 Hạng1,251 (2/2/1)
(1) +248

Gadgets

SALTY BARREL
SALTY BARREL
TRUSTY SPYGLASS
TRUSTY SPYGLASS

Star Powers

HEAVY COFFERS
HEAVY COFFERS
MASTER BLASTER
MASTER BLASTER

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,208
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-9 recently
+0 hôm nay
+66 trong tuần này
+248 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Spike

Spike

(11)

Brawlers' Rank 351,203 Hạng1,250 (2/2/3)
(4) +243

Gadgets

POPPING PINCUSHION
POPPING PINCUSHION
LIFE PLANT
LIFE PLANT

Star Powers

FERTILIZE
FERTILIZE
CURVEBALL
CURVEBALL

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED Gear STICKY SPIKES No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,203
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+8 recently
+0 hôm nay
+27 trong tuần này
+243 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (4)

Stu

Stu

(11)

Brawlers' Rank 341,201 Hạng1,201 (2/2/2)
(3) +241

Gadgets

SPEED ZONE
SPEED ZONE
BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH

Star Powers

ZERO DRAG
ZERO DRAG
GASO-HEAL
GASO-HEAL

Gears

Gear SPEED Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,201
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,201
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+52 recently
+0 hôm nay
+96 trong tuần này
+241 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Ruffs

Ruffs

(11)

Brawlers' Rank 351,201 Hạng1,250 (2/2/0)
+241

Gadgets

TAKE COVER
TAKE COVER
AIR SUPPORT
AIR SUPPORT

Star Powers

AIR SUPERIORITY
AIR SUPERIORITY
FIELD PROMOTION
FIELD PROMOTION

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,201
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-3 recently
+0 hôm nay
+44 trong tuần này
+241 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Colette

Colette

(11)

Brawlers' Rank 341,200 Hạng1,200 (2/2/0)
(1) +240

Gadgets

NA-AH!
NA-AH!
GOTCHA!
GOTCHA!

Star Powers

PUSH IT
PUSH IT
MASS TAX
MASS TAX

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,200
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,200
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+24 recently
+0 hôm nay
+48 trong tuần này
+240 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Nani

Nani

(11)

Brawlers' Rank 321,102 Hạng1,103 (2/2/1)
(2) +228

Gadgets

WARP BLAST
WARP BLAST
RETURN TO SENDER
RETURN TO SENDER

Star Powers

AUTOFOCUS
AUTOFOCUS
TEMPERED STEEL
TEMPERED STEEL

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,102
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,103
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+14 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+228 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Edgar

Edgar

(11)

Brawlers' Rank 321,102 Hạng1,137 (2/2/2)
(3) +228

Gadgets

LET'S FLY
LET'S FLY
HARDCORE
HARDCORE

Star Powers

HARD LANDING
HARD LANDING
FISTICUFFS
FISTICUFFS

Gears

Gear DAMAGE Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,102
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,137
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+25 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+228 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Amber

Amber

(11)

Brawlers' Rank 351,102 Hạng1,250 (2/2/2)
(3) +217

Gadgets

FIRE STARTERS
FIRE STARTERS
DANCING FLAMES
DANCING FLAMES

Star Powers

WILD FLAMES
WILD FLAMES
SCORCHIN' SIPHON
SCORCHIN' SIPHON

Gears

Gear SPEED Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,102
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+40 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+217 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Mr. P

Mr. P

(11)

Brawlers' Rank 341,101 Hạng1,230 (2/2/1)
(2) +201

Gadgets

SERVICE BELL
SERVICE BELL
PORTER REINFORCEMENTS
PORTER REINFORCEMENTS

Star Powers

HANDLE WITH CARE
HANDLE WITH CARE
REVOLVING DOOR
REVOLVING DOOR

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,101
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,230
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+34 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+201 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Ash

Ash

(11)

Brawlers' Rank 321,148 Hạng1,148 (2/2/3)
(4) +188

Gadgets

CHILL PILL
CHILL PILL
ROTTEN BANANA
ROTTEN BANANA

Star Powers

FIRST BASH
FIRST BASH
MAD AS HECK
MAD AS HECK

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,148
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,148
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+47 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+188 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (4)

Rico

Rico

(11)

Brawlers' Rank 341,124 Hạng1,221 (2/2/1)
(2) +184

Gadgets

MULTIBALL LAUNCHER
MULTIBALL LAUNCHER
BOUNCY CASTLE
BOUNCY CASTLE

Star Powers

SUPER BOUNCY
SUPER BOUNCY
ROBO RETREAT
ROBO RETREAT

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,124
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,221
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+20 recently
+0 hôm nay
+20 trong tuần này
+184 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Buzz

Buzz

(11)

Brawlers' Rank 341,203 Hạng1,206 (2/2/2)
(4) +183

Gadgets

RESERVE BUOY
RESERVE BUOY
X-RAY-SHADES
X-RAY-SHADES

Star Powers

TOUGHER TORPEDO
TOUGHER TORPEDO
EYES SHARP
EYES SHARP

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,203
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,206
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+100 recently
+0 hôm nay
+100 trong tuần này
+183 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (4)

Shelly

Shelly

(11)

Brawlers' Rank 331,142 Hạng1,158 (2/2/2)
(2) +182

Gadgets

FAST FORWARD
FAST FORWARD
CLAY PIGEONS
CLAY PIGEONS

Star Powers

SHELL SHOCK
SHELL SHOCK
BAND-AID
BAND-AID

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,142
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,158
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-4 recently
+0 hôm nay
-4 trong tuần này
+182 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Frank

Frank

(10)

Brawlers' Rank 321,138 Hạng1,146 (2/2/1)
(1) +178

Gadgets

ACTIVE NOISE CANCELING
ACTIVE NOISE CANCELING
IRRESISTIBLE ATTRACTION
IRRESISTIBLE ATTRACTION

Star Powers

POWER GRAB
POWER GRAB
SPONGE
SPONGE

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,138
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,146
Power PointPower 10

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+36 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+178 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

8-Bit

8-Bit

(11)

Brawlers' Rank 351,136 Hạng1,252 (2/2/1)
(2) +176

Gadgets

CHEAT CARTRIDGE
CHEAT CARTRIDGE
EXTRA CREDITS
EXTRA CREDITS

Star Powers

BOOSTED BOOSTER
BOOSTED BOOSTER
PLUGGED IN
PLUGGED IN

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,136
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-4 recently
+0 hôm nay
+37 trong tuần này
+176 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Sam

Sam

(11)

Brawlers' Rank 331,132 Hạng1,164 (2/2/2)
(10) +172

Gadgets

MAGNETIC FIELD
MAGNETIC FIELD
PULSE REPELLENT
PULSE REPELLENT

Star Powers

HEARTY RECOVERY
HEARTY RECOVERY
REMOTE RECHARGE
REMOTE RECHARGE

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,132
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,164
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-20 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+172 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (10)

Chester

Chester

(11)

Brawlers' Rank 331,128 Hạng1,152 (1/1/2)
(6) +168

Gadgets

SPICY DICE
SPICY DICE
No Gadget
NOT UNLOCKED

Star Powers

BELL'O'MANIA
BELL'O'MANIA
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,128
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,152
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-12 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+168 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (6)

Poco

Poco

(11)

Brawlers' Rank 351,202 Hạng1,251 (2/2/2)
(2) +162

Gadgets

TUNING FORK
TUNING FORK
PROTECTIVE TUNES
PROTECTIVE TUNES

Star Powers

DA CAPO!
DA CAPO!
SCREECHING SOLO
SCREECHING SOLO

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,202
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+51 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+162 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Byron

Byron

(11)

Brawlers' Rank 331,100 Hạng1,160 (2/2/2)
(3) +160

Gadgets

SHOT IN THE ARM
SHOT IN THE ARM
BOOSTER SHOTS
BOOSTER SHOTS

Star Powers

MALAISE
MALAISE
INJECTION
INJECTION

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,160
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+45 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+160 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Bull

Bull

(11)

Brawlers' Rank 341,112 Hạng1,237 (2/2/2)
(2) +152

Gadgets

T-BONE INJECTOR
T-BONE INJECTOR
STOMPER
STOMPER

Star Powers

BERSERKER
BERSERKER
TOUGH GUY
TOUGH GUY

Gears

Gear SPEED Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,112
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,237
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-8 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+152 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Janet

Janet

(10)

Brawlers' Rank 321,108 Hạng1,128 (2/2/1)
(1) +148

Gadgets

DROP THE BASS
DROP THE BASS
BACKSTAGE PASS
BACKSTAGE PASS

Star Powers

STAGE VIEW
STAGE VIEW
VOCAL WARM UP
VOCAL WARM UP

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,108
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,128
Power PointPower 10

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-4 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+148 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Gus

Gus

(11)

Brawlers' Rank 351,104 Hạng1,252 (2/2/2)
(10) +144

Gadgets

KOOKY POPPER
KOOKY POPPER
SOUL SWITCHER
SOUL SWITCHER

Star Powers

SPIRIT ANIMAL
SPIRIT ANIMAL
HEALTH BONANZA
HEALTH BONANZA

Gears

Gear SPEED Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+65 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (10)

Belle

Belle

(11)

Brawlers' Rank 321,104 Hạng1,133 (2/2/2)
(4) +144

Gadgets

NEST EGG
NEST EGG
REVERSE POLARITY
REVERSE POLARITY

Star Powers

POSITIVE FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
GROUNDED
GROUNDED

Gears

Gear VISION Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,133
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+80 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (4)

Carl

Carl

(11)

Brawlers' Rank 321,104 Hạng1,104 (2/2/1)
(2) +144

Gadgets

HEAT EJECTOR
HEAT EJECTOR
FLYING HOOK
FLYING HOOK

Star Powers

POWER THROW
POWER THROW
PROTECTIVE PIROUETTE
PROTECTIVE PIROUETTE

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,104
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+45 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Lou

Lou

(11)

Brawlers' Rank 321,104 Hạng1,104 (2/2/1)
(2) +144

Gadgets

ICE BLOCK
ICE BLOCK
CRYO SYRUP
CRYO SYRUP

Star Powers

SUPERCOOL
SUPERCOOL
HYPOTHERMIA
HYPOTHERMIA

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,104
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+3 recently
+0 hôm nay
+3 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Colt

Colt

(11)

Brawlers' Rank 351,104 Hạng1,250 (2/2/1)
(1) +144

Gadgets

SPEEDLOADER
SPEEDLOADER
SILVER BULLET
SILVER BULLET

Star Powers

SLICK BOOTS
SLICK BOOTS
MAGNUM SPECIAL
MAGNUM SPECIAL

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,250
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-8 recently
-4 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Pam

Pam

(11)

Brawlers' Rank 331,104 Hạng1,163 (2/2/1)
(2) +144

Gadgets

PULSE MODULATOR
PULSE MODULATOR
SCRAPSUCKER
SCRAPSUCKER

Star Powers

MAMA'S HUG
MAMA'S HUG
MAMA'S SQUEEZE
MAMA'S SQUEEZE

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,163
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+68 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Tara

Tara

(11)

Brawlers' Rank 351,104 Hạng1,251 (2/2/3)
(3) +144

Gadgets

PSYCHIC ENHANCER
PSYCHIC ENHANCER
SUPPORT FROM BEYOND
SUPPORT FROM BEYOND

Star Powers

BLACK PORTAL
BLACK PORTAL
HEALING SHADE
HEALING SHADE

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+5 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+144 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Meg

Meg

(11)

Brawlers' Rank 321,103 Hạng1,146 (2/2/2)
(3) +143

Gadgets

JOLTING VOLTS
JOLTING VOLTS
TOOLBOX
TOOLBOX

Star Powers

FORCE FIELD
FORCE FIELD
HEAVY METAL
HEAVY METAL

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,103
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,146
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+15 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+143 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Bonnie

Bonnie

(10)

Brawlers' Rank 321,102 Hạng1,102 (2/2/1)
(1) +142

Gadgets

SUGAR RUSH
SUGAR RUSH
CRASH TEST
CRASH TEST

Star Powers

BLACK POWDER
BLACK POWDER
WISDOM TOOTH
WISDOM TOOTH

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,102
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,102
Power PointPower 10

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+24 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+142 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Bo

Bo

(11)

Brawlers' Rank 351,201 Hạng1,252 (2/2/2)
(3) +141

Gadgets

SUPER TOTEM
SUPER TOTEM
TRIPWIRE
TRIPWIRE

Star Powers

CIRCLING EAGLE
CIRCLING EAGLE
SNARE A BEAR
SNARE A BEAR

Gears

Gear DAMAGE Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,201
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+36 recently
+0 hôm nay
+68 trong tuần này
+141 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Eve

Eve

(11)

Brawlers' Rank 321,101 Hạng1,101 (2/2/1)
(2) +141

Gadgets

GOTTA GO!
GOTTA GO!
MOTHERLY LOVE
MOTHERLY LOVE

Star Powers

UNNATURAL ORDER
UNNATURAL ORDER
HAPPY SURPRISE
HAPPY SURPRISE

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,101
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,101
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+30 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+141 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Sprout

Sprout

(11)

Brawlers' Rank 341,101 Hạng1,224 (2/2/1)
(2) +141

Gadgets

GARDEN MULCHER
GARDEN MULCHER
TRANSPLANT
TRANSPLANT

Star Powers

OVERGROWTH
OVERGROWTH
PHOTOSYNTHESIS
PHOTOSYNTHESIS

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,101
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,224
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+10 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+141 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Piper

Piper

(11)

Brawlers' Rank 331,101 Hạng1,155 (2/2/2)
(3) +141

Gadgets

AUTO AIMER
AUTO AIMER
HOMEMADE RECIPE
HOMEMADE RECIPE

Star Powers

AMBUSH
AMBUSH
SNAPPY SNIPING
SNAPPY SNIPING

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,101
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,155
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-2 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+141 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Lola

Lola

(11)

Brawlers' Rank 331,101 Hạng1,176 (2/2/1)
(2) +141

Gadgets

FREEZE FRAME
FREEZE FRAME
STUNT DOUBLE
STUNT DOUBLE

Star Powers

IMPROVISE
IMPROVISE
SEALED WITH A KISS
SEALED WITH A KISS

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,101
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,176
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+10 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+141 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Mortis

Mortis

(11)

Brawlers' Rank 321,100 Hạng1,102 (2/2/1)
(2) +140

Gadgets

COMBO SPINNER
COMBO SPINNER
SURVIVAL SHOVEL
SURVIVAL SHOVEL

Star Powers

CREEPY HARVEST
CREEPY HARVEST
COILED SNAKE
COILED SNAKE

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,102
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+5 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+140 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

El Primo

El Primo

(11)

Brawlers' Rank 321,100 Hạng1,102 (2/2/1)
(2) +140

Gadgets

SUPLEX SUPPLEMENT
SUPLEX SUPPLEMENT
ASTEROID BELT
ASTEROID BELT

Star Powers

EL FUEGO
EL FUEGO
METEOR RUSH
METEOR RUSH

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,102
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+91 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+140 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Gene

Gene

(11)

Brawlers' Rank 321,100 Hạng1,123 (2/2/2)
(3) +140

Gadgets

LAMP BLOWOUT
LAMP BLOWOUT
VENGEFUL SPIRITS
VENGEFUL SPIRITS

Star Powers

MAGIC PUFFS
MAGIC PUFFS
SPIRIT SLAP
SPIRIT SLAP

Gears

Gear SPEED Gear TALK TO THE HAND No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,123
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+119 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+140 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Bibi

Bibi

(11)

Brawlers' Rank 341,100 Hạng1,232 (2/2/1)
(2) +140

Gadgets

VITAMIN BOOSTER
VITAMIN BOOSTER
EXTRA STICKY
EXTRA STICKY

Star Powers

HOME RUN
HOME RUN
BATTING STANCE
BATTING STANCE

Gears

Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 34Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,232
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-4 recently
+0 hôm nay
-4 trong tuần này
+140 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Crow

Crow

(11)

Brawlers' Rank 351,100 Hạng1,251 (2/2/0)
(1) +140

Gadgets

DEFENSE BOOSTER
DEFENSE BOOSTER
SLOWING TOXIN
SLOWING TOXIN

Star Powers

EXTRA TOXIC
EXTRA TOXIC
CARRION CROW
CARRION CROW

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,100
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,251
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-12 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+140 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Brock

Brock

(11)

Brawlers' Rank 331,152 Hạng1,180 (2/2/2)
(3) +132

Gadgets

ROCKET LACES
ROCKET LACES
ROCKET FUEL
ROCKET FUEL

Star Powers

MORE ROCKETS!
MORE ROCKETS!
ROCKET NO. 4
ROCKET NO. 4

Gears

Gear DAMAGE Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 33Cúp 1,152
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,180
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

-8 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+132 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (3)

Leon

Leon

(11)

Brawlers' Rank 351,108 Hạng1,259 (2/2/0)
(1) +108

Gadgets

CLONE PROJECTOR
CLONE PROJECTOR
LOLLIPOP DROP
LOLLIPOP DROP

Star Powers

SMOKE TRAILS
SMOKE TRAILS
INVISIHEAL
INVISIHEAL

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,108
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,259
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+4 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+108 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (1)

Tick

Tick

(11)

Brawlers' Rank 321,104 Hạng1,130 (2/2/1)
(2) +104

Gadgets

MINE MANIA
MINE MANIA
LAST HURRAH
LAST HURRAH

Star Powers

WELL OILED
WELL OILED
AUTOMA-TICK RELOAD
AUTOMA-TICK RELOAD

Gears

Gear THICC HEAD No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 32Cúp 1,104
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,130
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+39 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+104 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (2)

Gale

Gale

(11)

Brawlers' Rank 351,108 Hạng1,252 (2/2/2)
(4) +68

Gadgets

SPRING EJECTOR
SPRING EJECTOR
TWISTER
TWISTER

Star Powers

BLUSTERY BLOW
BLUSTERY BLOW
FREEZING SNOW
FREEZING SNOW

Gears

Gear DAMAGE Gear SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear
Số liệu cơ bản
Rank 35Cúp 1,108
HạngSố Cúp Cao NhấtHighest 1,252
Power PointPower 11

Tiến trình Cúp

Biểu đồ này theo dõi quá trình thăng tiến trong tiến trình cúp cho người chơi này hàng ngày.

+4 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+68 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Log (4)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify